Klas 4 vmbo b/k/g

Keuzebegeleiding (LOB) in klas 4 vmbo-bkg 2021-2022
Het vierde leerjaar is een belangrijk jaar omdat de leerlingen, naast het doen van examen, een keuze moeten maken voor een vervolgopleiding.

Mentorlessen
In de mentorlessen krijgen de leerlingen onder andere informatie over het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Wat is de procedure, wanneer moet de leerling zich aanmelden, wat zijn de eisen etc.

Meelopen
Is: een samenwerkingsproject tussen ROC, Yuverta en vmbo
Doel: ondersteuning bij keuze vervolgopleiding
Bestaat uit: meeloopdagen op ROC en Yuverta
Tijdstip: van november 2021 tot eind maart 2022

Voor meer informatie en aanmelden meeloopdag klik je op onderstaande link:
Een keertje meelopen bij een mbo-opleiding? Dat kan! (roc-nijmegen.nl)

Meelopen op andere mbo's
Ook andere mbo-opleidingen zoals Rijn IJssel en de Leijgraaf bieden meeloopdagen aan. Kijk voor informatie daarover op de website van het betreffende mbo. 

Beroepenavond
Op donderdag 9 december 2021 geven ruim 90 beroepsbeoefenaars voorlichting aan leerlingen van de bovenbouw van het vmbo en aan de vóórexamenklassen van havo en vwo. De avond wordt georganiseerd door Rotary Club Nijmegen-Stad en Land in samenwerking met de decanen van de deelnemende scholen.

De avond wordt gehouden op het Kandinsky College aan de Malderburchtstraat 11 in Nijmegen.

De avond begint exact om 19.00 uur. De mensen die voorlichting geven zitten in een leslokaal. Elke 40 minuten start er per lokaal een nieuwe informatieronde. Elke ronde begint met een inleiding over het beroep. Daarna kunnen er vragen gesteld worden. Een ronde duurt 30 minuten.

MBO-avond
Het Maaswaal College, de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSGN), Kristallis, Yuverta Vmbo en het Mondial College organiseren samen een voorlichtingsavond over vervolgopleidingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs (ROC) voor derde en vierde klassen vmbo. 

De voorlichtingsavond zal worden gehouden op 1 februari 2022 op de SSgN in Nijmegen.

Doel van de avond: Leerlingen en hun ouders informeren over de inhoud en de mogelijkheden van de diverse opleidingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs  na het behalen van het diploma vmbo.

Voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg zijn vooral de opleidingen van niveau 2 bedoeld. Voor leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg zijn vooral de opleidingen van niveau 3 en 4 bedoeld.

Inhoud van de avond: Voorlichters van diverse opleidingen zullen aanwezig zijn om leerlingen en ouders informatie te geven over de opleiding, de toelating tot de opleiding en de mogelijkheden daarna.

Nadere informatie hierover volgt.

Beroepsgerichte stage
De leerlingen lopen van 11 tot en met 22 oktober 2021 stage in een bedrijf of instelling. Het doel van deze stage is het opdoen van praktijkervaring in een richting waarin de leerlingen misschien een opleiding willen volgen. De stage is een belangrijke ondersteuning bij het maken van de keuze van de vervolgopleiding.

Open dagen en informatieavonden
Gedurende het schooljaar zijn er open dagen en informatieavonden op ROC’s en AOC’s. Belangrijk voor leerlingen die nog een keuze moeten maken en voor leerlingen die twijfelen. Klik hier voor een overzicht.