Klas 3 vmbo b/k/g

Keuzebegeleiding (LOB) in klas 3 vmbo-bkg 2021-2022

Het derde jaar is een startmoment voor de leerlingen om zich te gaan oriënteren op een vervolgopleiding. De leerlingen gaan jaar onderzoeken welke opleiding ze willen gaan doen als ze hun VMBO-diploma gehaald hebben. De volgende activiteiten kunnen hierbij helpen:

Beroepenavond
Op donderdag 9 december 2021 geven ruim 90 beroepsbeoefenaars voorlichting aan leerlingen van de bovenbouw van het vmbo en aan de vóórexamenklassen van havo en vwo. De avond wordt georganiseerd door Rotary Club Nijmegen-Stad en Land in samenwerking met de decanen van de deelnemende scholen.

De avond wordt gehouden op het Kandinsky College aan de Malderburchtstraat 11 in Nijmegen.

De avond begint exact om 19.00 uur. De mensen die voorlichting geven zitten in een leslokaal. Elke 40 minuten start er per lokaal een nieuwe informatieronde. Elke ronde begint met een inleiding over het beroep. Daarna kunnen er vragen gesteld worden. Een ronde duurt 30 minuten.

Doe- en informatieavond voor leerlingen en ouders
Op 27 januari 2022 organiseren wij een avond waarop ouders en leerlingen samen aan de slag gaan om de weg te vinden in het middelbaar beroepsonderwijs. Welke ROC’s zijn er, hoe zoek ik een opleiding etc.
Nadere informatie hierover volgt nog.  

MBO-avond
Het Maaswaal College, de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSGN), Kristallis, Yuverta en het Mondial College organiseren samen een voorlichtingsavond over vervolgopleidingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs (ROC en AOC) voor derde en vierde klassen VMBO. 

De voorlichtingsavond zal worden gehouden op 1 februari 2022 op de SSgN in Nijmegen.

Doel van de avond: Leerlingen en hun ouders informeren over de inhoud en de mogelijkheden van de diverse opleidingen in het Middelbaar beroeps Onderwijs na het behalen van het diploma VMBO.

Voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg zijn vooral de opleidingen van niveau 1 en 2 bedoeld. Voor leerlingen in de kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg zijn vooral de opleidingen van niveau 3 en 4 bedoeld.

Inhoud van de avond: Voorlichters van diverse opleidingen zullen aanwezig zijn om leerlingen en ouders informatie te geven over de opleiding, de toelating tot de opleiding en de mogelijkheden daarna.

Nadere informatie over de MBO-avond volgt nog.

Beroepsgerichte stage
Van 4 tot en met 15 april 2022 gaan de leerlingen 10 dagen stage lopen in een bedrijf of een instelling. Deze stage wordt georganiseerd om de leerlingen kennis te laten maken met het werkveld waarin ze eventueel verder willen na het VMBO. Door de stage krijgen ze een beeld van de praktijk. Met deze ervaring kunnen ze een betere keuze maken voor een vervolgopleiding.

Open dagen en informatieavonden MBO
Gedurende het schooljaar worden er open dagen en informatieavonden gehouden op ROC’ s en AOC’ s. Belangrijk voor alle derdejaarsleerlingen omdat ze hierdoor een beter beeld krijgen van opleidingen en beroepen. Klik hier voor een overzicht.