Klas 2 vmbo b/k/g

Keuzebegeleiding (LOB) in klas 2 vmbo-bkg 2021-2022

Profielen en leerwegen
In klas 2 worden de leerlingen voorbereid op het maken van een keuze voor een profiel en wordt de definitieve keuze voor een leerweg vastgesteld.

De basisberoepsgerichte leerweg is bestemd voor leerlingen die op de praktijk zijn ingesteld. De theoretische belasting is in deze leerweg minder zwaar dan in de kaderberoepsgerichte leerweg. In het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) geeft deze leerweg toegang tot opleidingen op niveau 2.

De kaderberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die graag praktisch bezig zijn, maar ook behoorlijk wat theorie aankunnen. In het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) geeft deze leerweg toegang tot opleidingen op niveau 3 en 4.

De gemengde leerweg is voor leerlingen die geen moeite hebben met theorie, maar ook graag een praktijkgericht vak krijgen. In het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) geeft deze leerweg toegang tot opleidingen op niveau 3 en 4. Het is ook mogelijk om door te stromen naar havo-4.

De volgende profielen worden aangeboden:

  • Bouw, Wonen en Interieur (Basis en Kader)
  • Economie en Ondernemen (Basis en Kader)
  • Horeca, Bakkerij en Recreatie (Basis en Kader)
  • Produceren, Installeren en Energie (Basis en Kader)
  • Zorg en Welzijn (Basis en Kader)

Voor een overzicht van de profielen, keuzedelen en profielvakken klik hier.

Praktische Profiel Oriëntatie (PPO)
Om de leerlingen te ondersteunen bij het maken van een onderbouwde keuze vindt de Praktische Profiel Oriëntatie(PPO) plaats. Tijdens deze lessen worden de leerlingen begeleid met de keuze voor het profiel dat ze in de bovenbouw gaan volgen. Deze lessen worden deels verzorgd door de praktijkdocenten en deels worden ze verzorgd door de mentor. De PPO vindt plaats gedurende het hele tweede leerjaar op dinsdag het 7e en 8e uur.

Daarnaast worden de volgende activiteiten georganiseerd:

  • Lessen keuzebegeleiding
  • Individuele gesprekken met de mentor
  • Speeddate met voorlichters uit het bedrijfsleven
  • Dagje meelopen op het werk ouder of familielid


Informatieavond profielen
Op woensdag 18 januari organiseren wij een informatieavond over de profielen voor leerlingen en ouders/verzorgers. Op deze avond kunnen de ouders een kijkje nemen bij 2 profielen naar keuze.