Klas 1 vmbo b/k/g

Keuzebegeleiding (LOB) in klas 1 vmbo-bkg 2021-2022
Vanaf leerjaar 1 tot en met leerjaar 4 worden leerlingen begeleid met het maken van keuzes. Dit heet Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).

De doelstelling van LOB is dat leerlingen de juiste keuzes kunnen maken voor een leerweg, vervolgopleiding en beroep. Hierbij leren zij rekening te houden met hun interesses, capaciteiten en hun sterke en zwakke kanten.

LOB komt in bijna alle lessen in klas 1 aan de orde. In praktijklessen zoals techniek en verzorging, maar ook bij handvaardigheid en lichamelijke opvoeding.

Leerlingen gaan een begin maken met het ontdekken wat ze kunnen, wat ze leuk vinden en wat voor keuzemogelijkheden er allemaal zijn. Ze krijgen lessen sociale vaardigheden, studievaardigheden en vanaf januari 2022 lessen loopbaanoriëntatie en begeleiding.

Onderdeel van deze lessen is het kennis maken met de 5 profielen die er zijn op het Mondial College.