Locatie de Meeuwse Acker

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom bij het Mondial College, locatie de Meeuwse Acker. U vindt hier de belangrijkste informatie die betrekking heeft op het absent melden van uw zoon of dochter.

Het is van belang dat u de absentie altijd vóóraf aan de school doorgeeft, uiterlijk op de dag zelf. We krijgen deze melding bij voorkeur digitaal binnen. Mocht dit niet lukken dan graag telefonisch. De school kan contact met u opnemen omdat uw zoon of dochter niet aanwezig is.

De absentie registratie van uw zoon of dochter kunt u terug vinden in Magister. Wanneer u een absentie ziet die niet klopt, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de school.
Let op! U heeft uiterlijk 3 dagen de tijd om dit aan ons door te geven.

Indien uw zoon of dochter ziek is, dient u uw kind iedere dag opnieuw ziek te melden, zolang uw zoon of dochter ziek is. Wij streven naar een volledig digitale registratie. Om dat te kunnen realiseren stoppen wij met de gele absentiebriefjes.

Verzuimprotocol - volgt z.s.m.
COVID-19 protocol RIVM
Instructie met betrekking tot het ziekmelden of bekijk hieronder de filmpjes. 

Wij verzoeken u als ouder(s)/verzorger(s) dringend een afwezigheid digitaal door te geven. Er zijn drie opties:

  1. Voor het digitaal ziekmelden via Magister klik hier;
  2. Voor het digitaal aanvragen van ééndaags verlof of verlof voor een dagdeel (bezoek aan arts/behandelaar, ééndaags bijzonder verlof voor een huwelijk etc.) klik hier;
  3. Voor het digitaal aanvragen van meerdaags verlof (vrijstelling geregeld schoolbezoek) klik hier
  4. Wilt u, alleen als u niet in de gelegenheid bent, uw kind vooraf digitaal afwezig te melden, bellen naar het nummer: 024-8200400. U krijgt vervolgens een keuzemenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mist u bepaalde informatie? Mail dan naar: contact@mondialcollege.nl

 

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken op een beslissing omtrent het verlof, bekijkt u dan de volgende websites: