Ondersteuningsvormen

Over het algemeen vindt het grootste stuk van de ondersteuning plaats in de klas door de docenten. Daarnaast is de mentor altijd het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Het kan soms zo zijn dat je wat meer hulp nodig hebt op school.

Lichte ondersteuning
Vind je een bepaald vak heel moeilijk of heb je hulp nodig bij plannen en organiseren? Kijk dan met je mentor en ouders samen welke My Choice-uren het beste zouden kunnen passen bij je hulpvraag. Zo kun je binnen schooltijd al op weg worden geholpen door de docenten die hierin zijn gespecialiseerd! Sommige leerlingen vinden het maken en onderhouden van sociale contacten wat moeilijker. Zij kunnen zich twee keer per jaar inschrijven voor de Rots & Watertraining. Zo sta je stevig in je schoenen op de middelbare school! Voor de leerlingen die het maken van toetsen erg spannend vinden, bieden we een faalangstreductietraining aan. Ook hiervoor neem je contact op met je mentor.

Meer ondersteuning nodig
Sommige leerlingen hebben vanaf de start van het schooljaar begeleiding nodig om te zorgen dat alles goed verloopt op de middelbare school. Dit kan omdat je bijvoorbeeld ADHD hebt of een autismespectrumstoornis. Het kan ook zijn dat je een ziekte hebt die er soms voor zorgt dat school wat moeilijker gaat of dat er thuis wat extra hulp nodig is. Op school hebben we verschillende gespecialiseerde begeleiders die individuele begeleiding bieden wanneer dat nodig is. Denk hierbij aan de leerlingbegeleider, de schoolmaatschappelijk werkster, begeleiders passend onderwijs en de orthopedagogen.

Informatie voor ouders/verzorgers
Wanneer u als ouder/verzorger verwacht dat er vanaf de start van het schooljaar veel ondersteuning nodig is, neem dan zo snel mogelijk contact op met de zorgcoördinator (chris.heckers@mondialcollege.nl). Ook wanneer u twijfelt of de school voldoende ondersteuning kan bieden voor uw kind. Wij gaan graag in gesprek met u en de basisschool om te kijken wat het meest passend is.