Dyslexie/dyscalculie

Dyslexie
Sommige leerlingen hebben de diagnose dyslexie. Dit maakt het lezen of spellen moeilijker dan bij andere kinderen. Op onze school krijgen leerlingen daarvoor extra faciliteiten. Dit wil zeggen dat je recht hebt op extra tijd en afhankelijk van je dyslexieverklaring, ook op voorgelezen toetsen en/of aangepaste spellingsbeoordeling. Daarnaast kun je in de My Choice-uren kiezen voor extra begeleiding bij het leren van nieuwe talen en het leren van grote stukken tekst. Dit is fijn, want dit heb je waarschijnlijk op de basisschool nog weinig gehad!

Dyscalculie
Andere leerlingen hebben veel meer moeite met rekenen. Zij hebben de diagnose dyscalculie gekregen. Ook met de diagnose dyscalculie heb je recht op faciliteiten bij toetsen en examens. Zo heb je recht op extra tijd bij toetsen waarbij rekenen een onderdeel is (denk aan wiskunde, economie of science). Daarnaast mag je gebruik maken van een rekenmachine en strategiekaarten. Tijdens de My Choice-uren kun je kiezen voor extra uitleg over bijvoorbeeld wiskunde. Zo kan een docent jou goed helpen bij de vragen waar je moeite mee hebt.

Goed geregeld
Het is belangrijk om de faciliteiten goed te regelen voor de start van het nieuwe schooljaar. Soms sturen basisscholen de verklaring al door naar ons als een leerling wordt aangemeld. Fijn, want dan is alles bij start van het schooljaar geregeld. Om recht te hebben op extra tijd bij toetsen en examens en de juiste begeleiding te bieden, is het noodzakelijk dat wij de dyslexie- of dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag ontvangen voor je bij ons op school start. Twijfel je erover of de basisschool dit gedaan heeft? Dan kun je contact opnemen met de dyslexiecoördinator (manon.vandenberg@mondialcollege.nl).