Nieuwspagina

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom op ouderpagina van locatie Meeuwse Acker. Indien u uw kind reeds op het Mondial College heeft zitten, leest u op deze pagina de belangrijke nieuwsberichten. U kunt aan de rechterkant direct naar Magister of uw kind absent melden. 

Wanneer u klikt op 'informatie over uw kind' komt u onder andere terecht bij de belangrijke nieuwsberichten die voor uw kind belangrijk zijn, maar kunt u daar ook de PTO's/PTA's vinden en andere belangrijke informatie. Via 'ouders' kunt u altijd weer terug naar deze pagina. 

Extra informatie overstap van iPad naar de aanschaf van een laptop
Inmiddels werkt het Mondial College al enkele jaren met een laptop als vervanging van de iPad. 

Wanneer de iPad van uw kind nog steeds voldoet, dan kan deze gewoon nog op steeds op school worden gebruikt zoals dat nu ook het geval is. Omdat de huurkoopovereenkomst, die u destijds heeft ondertekend, inmiddels al ruimschoots is vervallen, dient u wel zelf aan de verzekering en reparatie te denken, aangezien u daar nu zélf voor verantwoordelijk bent. Uw kind kan wél nog steeds gebruik maken van een leen iPad van school wanneer de eigen iPad in reparatie is. 

Maar u kunt er ook voor kiezen om de overstap te maken naar de aanschaf van een laptop. Een laptop kan door u worden gekocht of gehuurd via een bedrijf waarmee het Mondial College een samenwerkingsverband is aangegaan: The Rent Company. Dit is echter geen verplichting, maar wel aantrekkelijk om een aantal redenen. Hier kunt u verdere informatie terugvinden. 

Mist u bepaalde informatie?
Mail dan naar:

contact@mondialcollege.nl