Kosten & boeken 

Het Mondial College wil de schoolkosten voor ouders zo laag mogelijk houden. De kosten van schoolboeken worden ook in het schooljaar 2020-2021 niet bij ouders in rekening gebracht. Wel komen aanvullende leermiddelen zoals woordenboeken, atlas, grafische rekenmachine, werkkleding en dergelijke voor rekening van de ouders. 

Overige kosten/leermiddelen
Brochure Schoolkosten en Onderwijstijd
Aanvullende lijst met leermiddelen, locatie Meeuwse Acker

Deze brochure is bedoeld voor ouders en leerlingen die in de medezeggenschapsraad zitten. In deze brochure wordt de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) kort toegelicht. Verder leggen we uit hoe het zit met de schoolkosten, wat is nu wel gratis en wat niet? Daarnaast komt het onderwerp ‘onderwijstijd’ aan de orde. Aan het einde van de brochure vindt u nog een lijst met nuttige websites.

Vrijwillige ouderbijdragen 
De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten buiten het lesprogramma. De bijdrage wordt besteed aan extra activiteiten die ten goede komen aan de leefsfeer van de leerlingen op school. Daarbij gaat het onder meer om buitenlesactiviteiten, extra kosten voor sportdagen, muziek- en filmavonden, culturele activiteiten en klassenuitjes. Ook de huur van de kluisjes en verzekeringen worden uit de ouderbijdrage betaald. 

De hoogte van de algemene bijdragen 
De oudergeleding binnen de Medezeggenschapsraad heeft zeggenschap over de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. 

•Voor alle klassen 1, 2 en 3, klassen 4 havo en klassen 4 en 5 vwo is de bijdrage € 79,50. 
•Voor 4 mavo en 4 vmbo basis/kader is dit € 89,50. 
•Voor 5 havo en 6 vwo is de bijdrage € 92,50. 

Voor elke leerling is € 17,50 voor mentoractiviteiten beschikbaar vanuit de ouderbijdrage. Dit deel van de bijdrage wordt aangewend voor de introductieperiode bij aanvang van het schooljaar, alsmede voor andere activiteiten die de leerlingen uitvoeren met de mentor. Entree van schoolfeesten is gratis. Consumpties op feesten zijn uiteraard wel voor eigen rekening. 

Bijdragen voor andere niet verplichte activiteiten 
Naast de vrijwillige ouderbijdrage wordt er ook een bijdrage gevraagd voor de vrijwillige, meerdaagse reizen. Indien u uw kind opgeeft dan geldt een verplichting tot betaling. De leerjaarspecifieke reizen vindt u op onze website. De oudergeleding binnen de MR heeft (mede)zeggenschap over de hoogte en besteding van de bijdrage voor de meerdaagse reizen en excursies. De uitsplitsing van deze bedragen per reis kunt u ook terugvinden op onze website. 

Voor leerlingen van vmbo basis en kader zijn er bij een aantal beroepsgerichte vakken, vanwege veiligheidseisen, bijkomende kosten voor kleding (inclusief schoeisel) in leerjaar 3. Deze kosten bedragen ongeveer €90,00. De school kan adviseren over de aanschaf of de werkkleding voor u aanschaffen. 

Overzicht meerdaagse reizen: 
4 havo (5-daagse reis) Berlijn ca. €420,00 of Oostenrijk €420,00 
3 havo (3-daags verblijf) Nütterden  €95,00 
4 vwo  (5-daagse reis) Londen €395,00 
5 vwo  (4-daagse reis) Verdun €180,00 
4 mavo (5-daagse reis Tsjechië ) €295,00 
4 vmbo ski uitwisseling (internationalisering) €325,00 
Reizen internationalisering (o.a. Erasmus+) locatie Meeuwse Acker max. €150 

Technasium 
Voor de jaarlagen 1 tot en met 6 kent de technasium-opleiding een verplichte bijdrage van € 95,- per jaar. 

International Business College/Business en Research College 
Het IBC (havo) en het BRC (vwo) kent een verplichte bijdrage van € 75,00 per jaar. 

Sportopleidingen LO2 (mavo) en BSM (havo) 
De bijdrage voor deze opleidingen op de mavo en havo bedraagt per jaar € 50,00. Deze bijdrage wordt ingezet voor het financieren van externe sportactiviteiten. 

De laptop als digitaal hulpmiddel 
De inzet van digitale hulpmiddelen in het onderwijs heeft zicht ondertussen bewezen. Het bevordert de zelfwerkzaamheid en de mogelijkheden om onderwijs flexibel en gedifferentieerd aan te bieden én om leerlingen ICT-vaardig en (social) mediawijs te maken. Als Mondial College kiezen we er dan ook voor om ons onderwijs op diverse manieren te verrijken met het gebruik van ICT-middelen. Zo maken wij in al onze lokalen gebruik van moderne interactieve digitale borden en werken de leerlingen met een persoonlijk device. Dit doen we niet als doel op zich, maar als hulpmiddel om eigentijds, uitdagend en flexibel onderwijs te verzorgen. 

Nagenoeg alle VO-scholen in onze omgeving verwachten dat leerlingen zelf beschikken over een device (laptop of tablet) als ze naar de middelbare school gaan. Zo ook het Mondial College, waar leerlingen gewend waren om met een iPad te werken en vanaf  schooljaar 2018-2019 met een laptop. De kosten van de laptop zijn afhankelijk van de keuze voor huur of koop en of u de aanschaf combineert met een ontzorgpakket. Hierover ontvangen alle ouders een brief. Natuurlijk kan de laptop ook voor privédoeleinden worden gebruikt zolang dit het schoolwerk maar niet in de weg zit. 

Digitale rekenmachine
Vanaf klas 4H en 4V dienen leerlingen voor het vak wiskunde de beschikking te hebben over een grafische rekenmachine. Voorgeschreven is de rekenmachine van Texas Instruments, type TI84 Plus CE-T. Zie: https://education.ti.com/nl/producten/rekenmachines/graphische-rekenmachines/ti-84-plus-ce-t.

Computerregeling gemeente Nijmegen/Stichting Leergeld 
Met de computerregeling is het mogelijk om voor in Nijmegen wonende kinderen, die in augustus naar het voortgezet onderwijs gaan en klant zijn bij Stichting Leergeld Nijmegen, een laptop aan te vragen via deze stichting. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Stichting Leergeld: www.leergeldnijmegen.nl. Leerlingen uit Wijchen moeten zich melden bij de Gemeente Wijchen, voor Beuningen en Druten betreft dit Leergeld2stromenland en wellicht de Stuwal voor leerlingen uit Heumen, Mook & Middelaar, Gennep en Bergen.