Decanaat 
Locatie Meeuwse Acker

Op beide locaties van het Mondial College is een decaan aanwezig. Een decaan is iemand die leerlingen begeleidt bij het maken van studie- en loopbaankeuzes. De decaan heeft dus een belangrijke taak bij de loopbaanbegeleiding van de leerlingen. Zij ondersteunt de mentoren en vakdocenten bij het programma dat leerlingen helpt zicht te krijgen op wat ze willen, wat ze kunnen en wat bij ze past. Daarnaast beantwoordt de decaan belangrijke vragen die je als leerling kunt hebben bij het kiezen van een niveau, sector of profiel en ook het kiezen van een vervolgopleiding. Ook als een leerling binnen de school een andere route wil of moet volgen, kan de decaan advies geven aan ouders en leerling. Wij, als decanen van het Mondial College, zorgen er dus voor dat het traject van Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) goed verloopt.

Het doel van de decanen is dat leerlingen een goede start kunnen maken in het vervolgonderwijs en dat zij goed zijn toegerust voor een optimale deelname aan de samenleving.

Dit doen wij door alle leerlingen vanaf de eerste klas te begeleiden naar een vervolgopleiding. Hiervoor is nodig dat de leerling enerzijds zicht heeft op zichzelf: weet wat hij wil en kan en waar hij moeite voor wil doen en anderzijds weet wat de keuzemogelijkheden zijn.
Het doel is dat de leerling leert nadenken over zichzelf, leert omgaan met het maken van keuzes en de gevolgen daarvan, leert omgaan met onzekerheden en tegenslagen en leert zijn eigen weg te bepalen. De leerling werkt toe naar een resultaat: het kiezen van een vervolgopleiding.

Decaan Meeuwse Acker
Mevrouw Guus Backer
guus.backer@mondialcollege.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag

Decaan Leuvensbroek  
Mevrouw Barbara van Kempen
barbara.vankempen@mondialcollege.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag