Schoolmaatschappelijk werk
Het kan gebeuren dat een leerling problemen heeft, waardoor de leerresultaten negatief beïnvloed worden. Een leerling wordt gepest, heeft moeite met sociale contacten of er zijn vragen over seksualiteit of identiteit. Een sterfgeval, een ernstige ziekte in de familie of problemen thuis kunnen er voor zorgen dat een leerling gedrags- en/of leerproblemen krijgt. Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening voor hulp aan leerlingen en/of ouders. 

De schoolmaatschappelijk werkster werkt middels kortdurende hulpverlening en verwijst indien nodig naar andere vormen van hulpverlening buiten school. Daar waar nodig vormt zij een schakel tussen ouders, leerlingen, school en de externe hulpverlening.

Alle gesprekken die met de schoolmaatschappelijk werker gevoerd worden zijn natuurlijk vertrouwelijk binnen de normen van de wet.
Nance Baltussen is onze schoolmaatschappelijk werkster.