Het zorgteam

Het zorgteam vervult een belangrijke laagdrempelige schakelfunctie binnen de zorg op onze locatie. De mentor kan het zorgteam vragen mee te denken over passende ondersteuning van een leerling. De mentor meldt de leerling via de afdelingscoördinator aan bij de zorgcoördinator. De zorgcoördinator (mevrouw M. Jakschtow) bespreekt de leerling in het zorgteam. 


Het zorgteam bestaat uit:
  • de zorgcoördinator
  • de orthopedagoog
  • de schoolmaatschappelijk werkster

Zij komen regelmatig bijeen om de aanmeldingen te bespreken. Het zorgteam adviseert of de leerling gesprekken krijgt met de orthopedagoog of de schoolmaatschappelijk werkster of dat er externe hulp ingeschakeld dient te worden.