GGD
GGD afdeling jeugdgezondheidszorg
Op vaste of afgesproken tijden is de verpleegkundige of arts van de GGD op school aanwezig. 
De verpleegkundige stelt zich voor in klas 1 en legt uit wat de leerlingen van de GGD kunnen verwachten.
In klas 2 vullen leerlingen tijdens een mentoruur twee vragenlijsten in over hun gezondheid en zaken die daarmee samenhangen. De vragenlijsten worden bekeken door de verpleegkundige. Na het invullen van de vragenlijsten neemt zij alle leerlingen apart om te meten en te wegen (dit gebeurt met kleren aan) en vraagt zo nodig een toelichting op de antwoorden die een leerling heeft ingevuld.

De school (mentor, zorgcoördinator) kan ook een reden hebben om de leerling naar de verpleegkundige of arts te verwijzen, bijvoorbeeld als de leerling veel verzuimt. Uiteraard worden de ouders hiervan vooraf door de school op de hoogte gesteld.
Heeft u als ouder of leerling zelf vragen over het onderzoek van de GGD of andere zaken die met gezondheid samenhangen, dan kunt u altijd via school, de mail of telefonisch een afspraak met de verpleegkundige of arts maken.
[voor uitgebreidere informatie en vragenlijsten zie www.ggdgelderlandzuid.nl]

Met vriendelijke groeten,

Willem MH Geurts van Kessel
Jeugdarts
WGeurtsVanKessel@GGDGelderlandZuid.nl
06 – 295 30 823
(Werkdagen: ma-di-do-vrij)

Warden Wolfert
Sociaal verpleegkundige JGZ
wwolfert@ggdgelderlandzuid.nl
Tel: 088-1447111 of mobiel 06-51372136