Afwezigheid/ ziekte/ te laat
Als een leerling ziek of afwezig is, dient dit op de dag van afwezigheid gemeld te worden bij de receptie, zo mogelijk rond 8.00 uur 's morgens.
Tel: (024)-8 200 400

Als een leerling op school ziek wordt, moet hij/zij zich bij de verzuimcoördinator of afdelingscoördinator melden. Deze neemt contact op met de ouders/verzorgers.
Op de 1e dag van terugkeer op school levert de leerling een absentiebriefje in bij de receptie. Deze moet door de ouders/verzorgers worden ondertekend. De absentiebriefjes zijn verkrijgbaar bij de receptie en/of te downloaden van de website.
Klik hier voor het absentiebriefje.

Verzuimloket:  Met ingang van 1 september 2009 hebben alle scholen voor VO en MBO de wettelijke verplichting het schoolverzuim bij het verzuimloket (digitaal) te melden. Wanneer is de school verplicht een verzuim digitaal te melden?
  • Als een leerling drie achtereenvolgende schooldagen zonder geldige reden de lessen verzuimt of;
  • Als het verzuim in een periode van vier opeenvolgende lesweken 16 uur of meer of;
  • Als een leerling meer dan 9x te laat in de lessen is gekomen; (1x te laat komen staat gelijk aan 1 lesuur ongeoorloofd verzuim).
  • Als een leerling veelvuldig afwezig is wegens ziekte (na inschakeling van schoolarts en/of schoolmaatschappelijk werk. 
Speciale aandacht is er voor het zgn. luxe verzuim. Dat is ongeoorloofd verzuim direct voor of na een vakantieperiode. 

Voor informatie over redenen voor het verlenen van Bijzonder Verlof gaat u op onze website hier naartoe. Daar kunt u ook het aanvraagformulier Bijzonder Verlof downloaden.

U kunt zelf een actieve rol spelen in het tijdig signaleren van verzuim van uw kind door zeer regelmatig in het verzuimoverzicht van Magister te kijken.
Klik hier voor de absentiecodes 2018-2019.