Ouder Contact Groep (OCG)

Ouder Contact Groep (OCG)
Op initiatief van de Ouderraad is er enkele jaren geleden gestart met de Ouder Contact Groepen.

Het doel van deze groepen is het bevorderen van contacten van de ouders met de school van hun kinderen, door middel van directe informatie uitwisseling. In de Ouder Contact Groepen kunnen ouders meedenken en praten over de ontwikkelingen en problematiek van hun kinderen. Ouders kunnen zelf vergaderpunten inbrengen.
De locatie Meeuwse Acker kent een Ouder Contact Groep voor de onderbouw en de bovenbouw.

De school wordt vertegenwoordigd door de schoolleiding (locatiedirecteur en een teamleider). Zij geven een terugblik en vooruitblik van activiteiten en ontwikkelingen. En vragen de mening van de ouders over actuele zaken.

De Ouder Contact Groep komt 4 keer per jaar bijeen op een avond van 19.00-20.30 uur. Alle ouders zijn van harte welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Doreen Arends
.

De data voor het schooljaar 2019-2020 zijn:
Maandag 7 oktober 2019
Dinsdag 14 januari 2020
Woensdag 18 maart 2020
Donderdag 18 juni 2020