Tegemoetkoming studiekosten
Heeft u kinderen in het voortgezet onderwijs? Dan merkt u dat in uw portemonnee. De kosten zijn hoger dan in het basisonderwijs. Denk maar aan alle schoolmaterialen, boeken, de fiets, het lunchgeld of de ouderbijdrage voor buitenschoolse activiteiten. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen, ook als hun ouders niet zoveel geld hebben, wel overal aan mee kunnen doen. Voor mensen met een laag inkomen zijn er daarom speciale regelingen en fondsen. Het bedrag waar u mogelijk recht op heeft, kan flink oplopen. Vraag daarom die bijdrage!

Heeft u schoolgaande kinderen en een laag inkomen? Mogelijk kunt u aanspraak maken op een bijdrage van het kinderfonds. Bijvoorbeeld voor:

  • schoolgeld
  • sport
  • een cultuuractiviteit als muziek of scouting

Voorwaarden
U kunt aanspraak maken op een vergoeding uit het kinderfonds als u:

  • in de gemeente Nijmegen woont
  • een kind of kinderen heeft in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
  • een inkomen heeft dat beneden 120-130 % van bijstandsniveau ligt.

Aanvragen
Wat en hoeveel kunt u aanvragen? Raadpleeg de voorwaarden van het kinderfonds (digitaal loket Gemeente Nijmegen).
Vraag de vergoeding vervolgens aan bij Stichting Leergeld Nijmegen. Deze stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling kinderfonds. Voor algemene informatie over de doelstellingen en werkwijze van Leergeld klikt u hier voor de website. 

Bent u woonachtig in de de gemeente BeuningenWijchenDruten en West Maas en Waal?
Dan kunt u informeren bij Stichting Leergeld 2stromenland. Stichting Leergeld 2stromenland is medio 2010 opgericht en actief in de gemeenten Beuningen, Wijchen, Druten en West Maas en Waal. Leergeld probeert te voorkomen dat kinderen, waarvan de ouders weinig tot geen financiële middelen hebben, in een sociaal isolement terechtkomen. Als wettelijke en overige voorliggende voorzieningen niet afdoende steun bieden, kan de stichting zelf hulp bieden in de vorm van directe betaling aan bijvoorbeeld sportverenigingen, scouting, muziek- of dansscholen. Op deze website vindt u de Werkwijze en voorwaarden aan hulpverlening van onze stichting.