Servicebureau Boeken Alliantie (SBA)
Wilt u direct naar de pagina van het SBA klik dan hier.

Boeken, bruikleenovereenkomst en borg

Aan het eind van de zomervakantie kan het boekenpakket voor uw kind op school worden afgehaald. Hiervoor zal er op deze site een afhaalschema met tijden worden gepubliceerd. Bij de uitgifte van de boeken ontvangt uw kind alle informatie omtrent de bruikleen van de schoolboeken.

Terugmeldingsformulier
Mochten er na de ontvangst van het boekenpakket vragen, opmerkingen of klachten zijn dan kunt u gebruik maken van het digitale terugmeldingsformulier. Voor het terugmeldingsformulier klik hier.

Bestellen van aanvullende leermiddelen 
Naast de boeken zijn er aanvullende leermiddelen, die wel voor rekening van de ouders/verzorgers zijn, bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d. Het kan zijn, dat je bijvoorbeeld het genoemde woordenboek al in bezit hebt (van broer of zus). Dan hoeft dat woordenboek natuurlijk geen tweede keer besteld te worden. De lijst van de leermiddelen, zoals die op school worden gebruikt, is te vinden op deze site. Let op dat de leermiddelenlijst van de juiste locatie wordt gebruikt! U kunt de leermiddelen (digitaal) kopen of bestellen, daar waar u zelf wilt.

Hieronder zijn twee documenten te downloaden: 
1. Regeling Lesmaterialen 
2. Overeenkomst m.b.t. de bruikleen van Lesmaterialen