SCHRIJF JE NU IN!

Nieuws van de onderzoeksgroep. Het onderzoek van Mike Helmich.
Bericht geplaatst op: 30-3-2015

Door de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs hoor je steeds vaker dingen zoals: differentiatie, geïndividualiseerd onderwijs, rekening houden met verschillen, oog hebben voor de individuele leerling e.a. We zijn ons ook allemaal bewust van het feit dat onze leerlingen verschillen qua niveau, tempo, werkhouding, intelligentie, belangstelling enzovoorts. De ontwikkeling naar meer individualisering in het onderwijs gaat echter hand in hand met de ICT ontwikkeling en dat is wel een nieuw verschijnsel. De iPad biedt uitstekende mogelijkheden om binnen de klas beter te differentiëren. Uitgeverijen spelen hier op in. 

De nieuwe methodes of nieuwe edities van onze bekende methodes zijn vaak inhoudelijk gedifferentieerd naar basisstof, verdiepingsstof en herhalingsstof en de digitale leeromgeving biedt mogelijkheden om leerlingen zelfstandig te laten werken en de voortgang digitaal te controleren. Vaak zitten er ook adaptieve elementen in. Dus het (intelligente) systeem herkent de sterkten en zwakten van onze leerlingen en houdt hier rekening mee. Wij binnen de sectie Duits werken sinds begin van dit schooljaar met de nieuwe editie van Neue Kontakte (Wolters Noordhoff) en zijn hier helaas minder enthousiast over. Toch wordt duidelijk dat het deze kant op gaat. De iPad (of device-onafhankelijke) methodes komen eraan en je kunt ervan uit gaan dat ze allemaal mogelijkheden bieden voor geïndividualiseerd, gedifferentieerd en/of adaptief onderwijs.


Maar wat houdt dat in voor mij als docent in de dagelijkse praktijk? Hoe moet of kan ik mijn les hierop afstemmen? Is individualisering in een klas van 30 leerlingen überhaupt mogelijk? Dat zijn de vragen waar ik me nu mee bezig houdt. Daarom probeer ik de theorie over differentiatie in mijn lespraktijk vorm te geven. De iPad en het digitale materiaal zijn daarbij niet het doel op zich maar hulpmiddel om mijn doel te bereiken dus een betere aansluiting bij de individuele behoeften van mijn leerlingen. Wat zijn de resultaten? Waar loop ik tegenaan? Wat vinden mijn leerlingen ervan? Wat biedt de iPad en onze methode en wat niet? Dat zou allemaal moeten blijken uit mijn onderzoek.

26-03-2015/ [VerJ]


Terug