Missie en Visie

Waar staat de school voor?
Het schoolplan geeft aan waar wij als school voor staan. klik hier voor het volledige schoolplan.

Onze missie wordt in het schoolplan als volgt verwoord: Het Mondial College verzorgt onderwijs voor jongeren aan de westkant van Nijmegen. Beide locaties zijn gevestigd in het stadsdeel Lindenholt in Nijmegen-West. Hierdoor ontvangen we zowel leerlingen uit dit stadsdeel als uit de aangrenzende gemeenten, in het bijzonder Beuningen en Wijchen. 

Visie op onderwijs
Het Mondial College heeft een positieve kijk op de mogelijkheden van jongeren. Wij willen hen kansen geven om vooruit te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen kan blijven groeien, op welke manier dan ook. Wij geven ons onderwijs daarom vorm rondom de volgende drie uitgangspunten:

De leerling werkt aan zijn talenten
Elke leerling heeft potenties en mogelijkheden om te groeien. Wij achterhalen samen met de leerlingen waar hun voorkeuren en talenten liggen en begeleiden hen bij het verder ontwikkelen hiervan. 

De leerling neemt zelf de regie
Talenten moeten uiteindelijk wel gebruikt worden. Daarom leren wij leerlingen om op eigen kracht hun loopbaan vorm te geven. Om zelf de regie te voeren en de juiste keuzes te maken. Daarvoor leren wij ze bewustzijn te ontwikkelen zodat ze weten wie ze zijn en wat ze willen. Daarnaast leren wij ze te reflecteren en zichzelf te motiveren om uiteindelijk zelf actie te kunnen ondernemen

De leerling staat in verbinding met de omgeving
Wij leren leerlingen beseffen dat ze niet geïsoleerd in de wereld staan, dat ze elkaar nodig hebben en elkaar beïnvloeden. Wij stimuleren de ontwikkeling van vaardigheden die dit proces ondersteunen. Basisvoorwaarde hierbij is respect tonen voor jezelf, de ander en de omgeving.

Met bovenstaande uitgangspunten in het vizier willen wij onderwijs verzorgen dat:
- Betekenisvol en contextrijk is, en een sterke verbinding heeft met de omgeving.
- Leeractiviteiten aanbiedt die afgestemd zijn op het niveau, capaciteiten, groeimogelijkheden, interesses en talenten van leerlingen, en die voor hen en de maatschappij belangrijk zijn om te doen.
- De leerling keuzes laat maken in het onderwijsaanbod (wat leer ik?) en het leerproces: hoe leer ik, wanneer leer ik, waar leer ik, hoe snel leer ik?
- De leerling mogelijkheden biedt om zowel individueel als collectief te leren.
- Een ondersteunend klimaat heeft waar de ontwikkeling van de leerlingen wordt gestimuleerd en gemonitord, waar de leerlingen worden begeleid en gecoacht, en waar respect een belangrijke waarde is.

Dit is onze manier om richting te geven aan gepersonaliseerd onderwijs op  het Mondial College. Wij denken leerlingen op deze manier alle kansen te geven om optimaal te groeien.

Bij al onze plannen om ons onderwijs continu te verbeteren, blijft voor beide locaties voorop staan dat de basis op orde moet zijn. Dat wil zeggen dat de school in ieder geval voldoet aan de (gecorrigeerde) inspectienormen, onze leerlingen hun leerloopbaan zonder onnodige vertraging doorlopen en de resultaten behalen die van ze verwacht mogen worden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat zowel leerlingen als ouders tevreden zijn over het onderwijsproces en het schoolklimaat.
De doelgroepen en de opleidingen van het Beroepscollege en de mavo-havo-vwo locatie Leuvensbroek verschillen. Hierdoor is er tevens een verschil in de ambities en speerpunten van de locaties.

Mondial College een gezonde school
Het Mondial College is een gezonde school is een school die planmatig en structureel aandacht besteedt aan de gezondheid en welzijn van leerlingen en schoolpersoneel als onderdeel van het schoolplan en het beleidsplan gezonde School. Klik hier voor meer informatie.