Bestuur & Directie

De Stichting Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal bestuurt de school.

De roepnaam van deze stichting is Alliantie Voortgezet Onderwijs. Onder het bestuur van deze Alliantie zijn ook vertegenwoordigd het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen, het Maaswaal College, Dominicus College, Citadel College en het Pax Christi College.

Raad van toezicht
Voorzitter: de heer drs. M.A.M. Veldhoven
College van bestuur 
Voorzitter: de heer ir. H. W.J. Elbers

Postadres bestuursbureau:
Alliantie Voortgezet Onderwijs
Postbus 6618, 6503 GC NIJMEGEN

Mondial College

Rector
De heer Gert-Jan Jansen
gert-jan.jansen@mondialcollege.nl

Locatiedirecteur Leuvensbroek
De heer Henk Beckmann 
henk.beckmann@mondialcollege.nl


Locatiedirecteur Beroepscollege Meeuwse Acker
de heer Thomas Klein
thomas.klein@mondialcollege.nl 
Bent u op zoek naar een afdelingsleider/afdelingscoördinator of één van de stafhoofden, klik dan hier