EIC

Op het Mondial College geldt de ‘Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-‘, zoals vastgesteld door de Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal, de zogenaamde “EIC”. Leerlingen verplichten zich om bij gebruik van de iPad telkens de geldende versie van de EIC na te leven, behoudens voor zover in de huurkoopovereenkomst anders wordt bepaald, voor die leerjaren waarvoor deze van toepassing is.

De EIC is hier te downloaden.
klik hier voor de gedragscode 'Gebruik iPad & Sociale Media'.