Welkom

Welkom nieuwe laptop-gebruikers,


NB. onderstaande tekst is alleen van toepassing wanneer uw kind in schooljaar 2019-2020 in de brugklas begint/is begonnen of in schooljaar 2019-2020 instroomt/is ingestroomd.

De inzet van digitale hulpmiddelen in het onderwijs heeft zich sinds enkele jaren bewezen. Het bevordert de zelfwerkzaamheid en de mogelijkheden om onderwijs flexibel en gedifferentieerd aan te bieden én om leerlingen ICT-vaardig en (social) mediawijs te maken. Als Mondial College kiezen we er dan ook voor om ons onderwijs op diverse manieren te verrijken met het gebruik van ICT-middelen. Zo maken wij in al onze lokalen gebruik van moderne interactieve digitale borden en werken de leerlingen met een persoonlijk device. Dit doen we niet als doel op zich, maar als hulpmiddel om eigentijds, uitdagend en flexibel onderwijs te verzorgen. Eerste gebruikten we de iPad, tegenwoordig zijn we overgestapt op een (voorgeschreven) laptop.

Uiteraard willen wij u faciliteren bij de aanschaf van een laptop. Daarvoor zijn we een samenwerking aangegaan met The Rentcompany, een bedrijf dat zich specialiseert in het leveren van devices mét de daarbij behorende ontzorging. Dit wordt het Easy4U abonnement genoemd. Mocht u een laptop willen bestellen en/of willen huren, of meer informatie wensen over de specificaties van het Easy4U abonnement, dan verwijzen wij u graag naar de webshop voor het Mondial College: https://easy4u.nl/nl/webshop/ of kunt u hier een flyer voor meer informatie downloaden. 
In de webshop kunt u inloggen met de code: 3a1h38d
Let u bij het inloggen goed op de combinatie van letters, cijfers en hoofdletters!

Welke laptop?
De leerlingen van het Mondial College werken met een voorgeschreven laptop: Dell 3190 2-in-1 laptop, 11,6 inch. U kunt deze ook zélf aanschaffen. Het nadeel hiervan is dat u dan de éénmalige stimuleringsbijdrage van het Mondial College van €50 misloopt. Deze bijdrage is al in de prijs van de laptop bij aanschaf bij de Rentcompany verdisconteert. Ook is het zo dat uw kind bij schade aan de laptop níet kan beschikken over een leen laptop. Ook kan er uiteraard géén aanspraak worden gedaan op de service van de ICT afdeling omdat die m.b.t. de laptops nauw samenwerkt met The Rentcompany.

Defect aan de laptop
Indien u over een laptop beschikt vanuit The Rent Company, al dan niet gekocht of gehuurd, en de laptop heeft een defect dan kunt u of uw kind zich melden bij afdeling ICT. Voor locatie Leuvensbroek is dat kamer 1.44. Voor locatie Meeuwse Acker betreft dit kamer 2.39.

Indien het defect niet ter plekke kan worden verholpen krijgt uw kind een leen laptop mee zodat het schoolwerk gewoon doorgang kan vinden. De laptop van uw kind wordt dan ter reparatie aangeboden bij The Rent Company.

Data opslaan ‘In the Cloud’
Wij willen u er wel nogmaals op wijzen dat het van belang is dat uw kind alle data in de cloud opslaat en níet lokaal op de laptop. Als de laptop namelijk moet worden voorzien van een nieuw image, dan gaat daarbij alle data die op de laptop zélf is opgeslagen verloren. Sla dus altijd alle data op in OneDrive van Office 365. Uw kind heeft een account hiervoor op het Mondial College.

Handleiding 'Office Online' & 'Stappenplan instellen Outlook op Laptops leerlingen'
Elke leerling van onze school heeft de beschikking over een Office 365 account. Vanaf nu kan uw kind op elke computer ter wereld gebruik maken van Office 365, zolang deze computer verbonden is met internet! Office 365 omvat Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, OneNote Online en OneDrive. Deze applicaties werken volledig via het internet. Deze instructie beschrijft hoe uw kind op Office 365 kan inloggen, de werking van OneDrive en hoe uw kind met één account Office 2013 op 5 andere devices (Windows pc, iMac, MacBook, laptop, tablet etc.) kan installeren. 
Verder staan er op de laptop verschillende mailprogramma’s. Wij gebruiken Microsoft Outlook omdat dit direct gekoppeld is met het eigen Office365 account van uw kind. Klik hier voor het 'Stappenplan instellen Outlook op Laptops leerlingen'.

Geen ondersteuning
Indien de laptop niet via The Rent Company is aangeschaft middels huur of koop, dan kunnen wij uiteraard helaas géén ondersteuning bieden en dient u zich te wenden tot de leverancier waar u de laptop heeft aangeschaft.

Neemt u dan eens een kijkje op de website van The Rent Company of neem contact op met de klantenservice: 085-0036150 of via help@rentcompany.nl. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.