Buren Uitwisseling
Projectbeschrijving “exchange with a smile“ (16 leerlingen + 6 begeleiders Duits/Nederlands)

Ons uitwisselingsprogramma gaat zich richten op een gezamenlijke productie van Duitse en Nederlandse leerlingen. In Duitsland wordt gewerkt aan de inhoudelijke kant van een kunstwerk onder begeleiding van een kunstenaar, terwijl in Nederland aan de presentatie en persoonlijke contacten door middel van sport en spel worden gewerkt. Gezien in het kader van samenwerking, taal, repetitie mag gezegd worden dat deze opzet voor onze leerlingen bijzonder van aard is. Dit jaar worden de leerlingen niet in gastgezinnen ondergebracht, maar zitten gezamenlijk op een besloten boerencamping. Omdat we hier alleen zijn, kunnen we ongestoord onze projectactiviteiten doen. Voordeel is dat we 24/7 echt op elkaars lip zitten en dus moeten samenwerken. Samen koken, sporten, opruimen, schoonmaken, spellen, boodschappen en basic zaken zoals een kampvuur aanleggen en een BBQ aansteken. Dit alles lijkt zo gemakkelijk maar voor onze leerlingen zijn het grote leermomenten omdat ze zaken nu zelfstandig moeten aanpakken zonder dat vader/moeder/verzorger aanwezig is. Dit project wordt breed gedragen door de teams op beide scholen. Vooral collega’s van de vakken techniek, sport, horeca en Nederlands zijn direct betrokken. 

“Exchange with a smile” Programma
- heel veel creëren, gezamenlijk tent op zetten, inkopen doen, kunst maken
- stadswandeling met museumbezoek Den Bosch
- schoolactiviteiten; als programma het toe laat bezoek Muzieum Nijmegen
- samenwerking door middel van sport, koken, spel

“exchange with a smile“ 2017


“exchange with a smile“ 2018 - komt in mei a.s.