Schoolregels

De regels die er zijn voor afwezigheid, te laat komen of ziekte, maar ook over die voor schoolverzuim en verlof, schorsing en verwijdering kun je vinden op de ouder pagina's van deze website.

Voor gedragsregels en/of huishoudelijke regels, klik links in het menu.