Leerlingenstatuut
Betekenis
Een leerlingenstatuut verduidelijkt de rechtspositie van de leerlingen.Wanneer iedereen op school weet waar men aan toe is, wie wat mag en wat moet, levert dat een bijdrage aan de sfeer op school en aan het onderwijs.In een leerlingenstatuut dienen te worden opgenomen:
  • de schoolregels (of verwijzing naar betreffende reglementen);
  • hoe de school omgaat met geschillen tussen docenten/O.O.P.-ers en leerlingen;
  • hoe de school gegevens van de individuele leerlingen beschermt (privacyregeling);
  • hoe de school de kwaliteit van het onderwijs bewaakt. 

Doel
Een leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren.
Het leerlingenstatuut werkt op 3 manieren:

  • het voorkomt problemen
  • het lost problemen op
  • het sluit willekeur uit

Klik hier voor ons leerlingenstatuut.