Huishoudelijke regels

Toegang Schoolterrein: Alleen via de rode paden, niet via de weg. Zet je fiets/bromfiets op de daarvoor bestemde plek.
Aanwezigheid: Wees op tijd!
Kleding: Kleed jezelf netjes. Zet je pet bij het betreden van het gebouw af. Bij de praktijkvakken gelden specifieke kledingvoorschriften. 
Voor de gymlessen geldt: Leerjaar 1: Blauw shirt zwarte broek; Leerjaar 2-3-4: eigen gymkleren; gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben.
Telefoneren: Mogen alleen in de aula en op het schoolplein worden gebruikt. Daarnaast zijn ze in de les uit en opgeborgen in de kluis of in de tas of onzichtbaar in de broekzak. In de les kan de leerkracht beslissen of het apparaat gebruikt mag worden. Het is niet toegestaan beeld en geluidopnames te maken op school.
Kluisjes: Zijn verplicht! Delen van het kluisje met andere leerlingen is niet toegestaan. Je bewaart er je kostbaarheden in zoals je jas, telefoon, geluidsapparatuur, oortjes, geld etc. Laat je spullen niet in school rondslingeren!  De school is niet aansprakelijk voor verlies, vernieling en diefstal, ook niet wanneer het diefstal uit een kluisje betreft. Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen. Je bent ook verantwoordelijk voor je eigen kluissleutel. Indien iemand zijn
kluissleutel kwijt is, kan hij/zij voor €5,- een nieuwe kopen.
Er kan op elk moment gedurende het schooljaar een kluiscontrole plaatsvinden uitgevoerd door politie en/of daartoe aangewezen medewerker van de Meeuwse Acker. De leerling en/of ouder dient hier aan mee te werken. De (adjunct)directeur en/of de afdelingscoördinator heeft altijd het recht om bij verdenking de leerling op te dragen de zakken in kleding en de tassen leeg te maken en de kluisjes te controleren;
Op onaangekondigde momenten kan ook door de (school)agent(en) worden aangegeven de tassen, jassen en zakken leeg te maken. Hieraan werkt de jongere mee!
In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist de directie. 
Pauzes: In de aula en op het schoolplein. De leerlingen verblijven altijd en de hele lesdag op het schoolterrein. Om verzekeringstechnische redenen en om het gegeven dat wij als school met de ouders een samenwerking zijn aangegaan waarbij van ons o.a. wordt verwacht dat wij hun kind op de lesdag opvangen, zal tijdens de pauzes de toegangspoort tot de school worden gesloten. In geval van calamiteiten zal hier adequaat op worden gereageerd. Leerlingen mogen naar de I-fit zone in de aula, mits zij zich hiervoor hebben ingeschreven. 
Eten en drinken: Mag je alleen in de aula of op het schoolplein.
Tussenuren: Als je geen les hebt, verblijf je in de aula, het schoolplein of indien mogelijk in de I-fit ruimte. Dus altijd op het schoolterrein. Niet in de gangen trappenhuizen of gymzalen.
Lessen: Als de bel gaat, ga je meteen naar je lokaal. Je wacht op je docent en pas met hem/haar mag je het lokaal binnen.
Kauwgom: Nergens in het gebouw! Bij binnenkomst in de afvalbak!
Roken: De gehele school is rookvrij. Dit betekent dat er in EN om het gebouw niet gerookt mag worden. Wij verwachten van de jongeren dat wanneer zij op weg naar huis onverhoopt toch willen roken zij dit doen ver uit het zicht van de school.
Calamiteiten: Direct melden bij de receptie.
Uitsluiting bijzondere activiteit: Indien een leerling herhaaldelijk de huis- en/of gedragsregels overtreedt kan de schoolleiding besluiten om deze leerling uit te sluiten van deelname aan een bijzondere activiteit (schoolfeest, sportdag, excursie, schoolreis, enz.). Indien bij een leerling sprake is van structureel onaangepast gedrag en/of ernstige misdragingen (stelen, wapenbezit, drugs- en/of alcoholgebruik, fysiek geweld, intimidatie etc.) zal de schoolleiding deze leerling uitsluiten van deelname aan een bijzondere activiteit (schoolfeest, sportdag, excursie, schoolreis enz.)