Gedragsregels
Veiligheid: 'Daarvoor zijn we met z'n allen verantwoordelijk'

Onze leefstijl
:
We tonen respect voor elkaar
- We zorgen voor onze omgeving
- We houden ons aan de regels

Onze gedragscode

- Ik accepteer de ander zoals die is en ik discrimineer niet
- Ook ik zorg ervoor dat de school schoon en netjes blijft
- Ik ken de regels en houd mij er aan

Onze gedragsregels
:
- Ik geef geen bijnamen, ik scheld niet en ik roddel niet
- Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af
- Ik dreig niet en ik gebruik geen geweld
- Ik neem geen wapens en drugs en alcohol mee naar school
- Ik speel niet voor eigen rechter
- Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag
- Ik gooi binnen en buiten mijn afval in de daarvoor bestemde bakken
- Ik beklad en verniel niet
- Ik meld het als ik zie dat iets kapot is en dus onveilig is
- Als ik moeite heb met een regel, bespreek ik dat met mijn mentor
- Ik wist het niet is geen excuus

Uitsluiting bijzondere activiteit:
Indien een leerling herhaaldelijk de huis- en/of gedragsregels overtreedt kan de schoolleiding besluiten om deze leerling uit te sluiten van deelname aan een bijzondere activiteit (schoolfeest, sportdag, excursie, schoolreis, enz.).  
Indien bij een leerling sprake is van structureel onaangepast gedrag en/of ernstige misdragingen (stelen, wapenbezit, drugs- en/of alcoholgebruik, fysiek geweld, intimidatie etc.) zal de schoolleiding deze leerling uitsluiten van deelname aan een bijzondere activiteit (schoolfeest, sportdag, excursie, schoolreis enz.)