Vertrouwenspersonen
​Wat kan een vertrouwenscontactpersoon voor jou betekenen?

Op school of thuis krijg je soms te maken met gedrag van een volwassene of een medeleerling waar je zelf ongemakkelijk of ongelukkig van wordt. 

Een vertrouwenscontactpersoon luistert en praat met je. Ze kunnen je helpen met een advies of met een doorverwijzing naar een andere instantie, waar je verder geholpen wordt met je probleem.

De contactpersonen op Leuvensbroek zijn:

bibian.velthuis@mondialcollege.nl


hans.polman@mondialcollege.nl

De contactpersoon op Meeuwse Acker is:

guus.backer@mondialcollege.nl

Externe vertrouwenspersonen Alliantie Voortgezet Onderwijs    
Naast de contactpersonen per school heeft de Alliantie Voortgezet Onderwijs ook externe vertrouwenspersonen aangesteld. In de procedure bij klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, agressie en geweld kunt u lezen  waarvoor de externe vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld.    
Mocht zich een situatie voordoen waarvoor u de externe vertrouwenspersoon wilt inschakelen, neem dan contact op met het secretariaat van de GGD: tel. 088‐144 73 30. Zij zorgen ervoor dat u spoedig wordt gebeld door een vertrouwenspersoon.