4 VMBO B/K

KEUZEBEGELEIDING (LOB) IN KLAS 4 VMBO-BK 2019-2020

Het vierde leerjaar is een belangrijk jaar omdat de leerlingen, naast het doen van examen, een keuze moeten maken voor een vervolgopleiding.

Mentorlessen
In de mentorlessen krijgen de leerlingen onder andere informatie over het Middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Wat is de procedure, wanneer moet de leerling zich aanmelden, wat zijn de eisen etc.

Kiezen op Maat
Is: een samenwerkingsproject  tussen ROC, Helicon en VMBO
Doel: ondersteuning bij keuze vervolgopleiding
Bestaat uit: Meeloopdagen op ROC en Helicon
Tijdstip: van november 2019 tot eind maart 2020
Voor de informatiefolder klik hier.
Voor het instructie- en opdrachtenboekje klik hier.

Meelopen op andere mbo's?
Ook andere mbo-opleidingen zoals Rijn IJssel en de Leijgraaf bieden meeloopdagen aan.
Voor alle informatie over inschrijven meeloopdagen, klik hier

MBO-avond
Het Maaswaal College, en de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSGN), Kristallis, Helicon Vmbo en het Mondial College organiseren samen een voorlichtingsavond over vervolgopleidingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs (ROC) voor derde en vierde klassen VMBO. 

De voorlichtingsavond zal worden gehouden op 11 februari 2020 op het Maaswaal College in Wijchen.
Doel van de avond: Leerlingen en hun ouders informeren over de inhoud en de mogelijkheden van de diverse opleidingen in het Middelbaar beroeps Onderwijs  na het behalen van het diploma VMBO.
Voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg zijn vooral de opleidingen van niveau 2 bedoeld. Voor leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg zijn vooral de opleidingen van niveau 3 en 4 bedoeld.
Inhoud van de avond: Voorlichters van diverse opleidingen zullen aanwezig zijn om leerlingen en ouders informatie te geven over de opleiding, de toelating tot de opleiding en de mogelijkheden daarna.
Nadere informatie volgt.

Beroepsgerichte stage
De leerlingen lopen van 30 september tot en met 11 oktober 2019 stage in een bedrijf of instelling. Het doel van deze stage is het opdoen van praktijkervaring in een richting waarin de leerlingen misschien een opleiding willen volgen. De stage is een belangrijke ondersteuning bij het maken van de keuze van de vervolgopleiding.

Open Dagen en informatieavonden
Gedurende het schooljaar worden zijn er Open Dagen en informatieavonden te bezoeken op ROC’s en AOC’s. Belangrijk voor leerlingen die nog een keuze moeten maken en voor leerlingen die twijfelen. Voor een overzicht klik hier