3 VMBO B/K

KEUZEBEGELEIDING (LOB) IN KLAS 3 VMBO-BK 2019-2020

Het derde jaar is een startmoment voor de leerlingen om zich te gaan oriënteren op een vervolgopleiding. De leerlingen gaan jaar onderzoeken welke opleiding ze willen gaan doen als ze hun VMBO-diploma gehaald hebben. De volgende activiteiten kunnen hierbij helpen:

Doe-en informatieavond voor leerlingen en ouders

Op 9 januari 2020 organiseren wij een avond waarop ouders en leerlingen samen aan de slag gaan om de weg te vinden in het middelbaar beroepsonderwijs. Welke ROC’s zijn er, hoe zoek ik een opleiding etc.

Nadere informatie volgt.  

 

MBO-avond

Het Maaswaal College, de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSGN), Kristallis en het Mondial College organiseren samen een voorlichtingsavond over vervolgopleidingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs (ROC en AOC) voor derde en vierde klassen VMBO. 

De voorlichtingsavond zal worden gehouden op 11 februari 2020 op het Maaswaal College in Wijchen.

Doel van de avond: Leerlingen en hun ouders informeren over de inhoud en de mogelijkheden van de diverse opleidingen in het Middelbaar beroeps Onderwijs  na het behalen van het diploma VMBO.

Voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg zijn vooral de opleidingen van niveau 1 en 2 bedoeld. Voor leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg zijn vooral de opleidingen van niveau 3 en 4 bedoeld.

Inhoud van de avond: Voorlichters van diverse opleidingen zullen aanwezig zijn om leerlingen en ouders informatie te geven over de opleiding, de toelating tot de opleiding en de mogelijkheden daarna.
Nadere informatie volgt.

Beroepsgerichte stage

Van 6 tot en met 17 april 2020 gaan de leerlingen 10 dagen stage lopen in een bedrijf of een instelling. Deze stage wordt georganiseerd om de leerlingen kennis te laten maken met het werkveld waarin ze eventueel verder willen na het VMBO. Door de stage krijgen ze een beeld van de praktijk. Met deze ervaring kunnen ze een betere keuze maken voor een vervolgopleiding.

 

Open Dagen en informatieavonden MBO

Gedurende het schooljaar worden er Open dagen en informatieavonden gehouden op ROC’ s en AOC’ s. Belangrijk voor alle derdejaarsleerlingen omdat ze hierdoor een beter beeld krijgen van opleidingen en beroepen. Voor een overzicht klik hier.