2 VMBO B/K

KEUZEBEGELEIDING (LOB) IN KLAS 2 VMBO-BK 2019-2020


Profielen en leerwegen
In klas 2 worden de leerlingen voorbereid op het maken van een keuze voor een profiel en wordt de definitieve keuze voor een leerweg vastgesteld.

De kaderberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die graag praktisch bezig zijn maar ook behoorlijk wat theorie aankunnen. In het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) geeft deze leerweg toegang tot opleidingen op niveau 3 en 4.

De basisberoepsgerichte leerweg is bestemd voor leerlingen die op de praktijk zijn ingesteld. De theoretische belasting is in deze leerweg minder zwaar dan in de kaderberoepsgerichte leerweg. 
In het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) geeft deze leerweg toegang tot opleidingen op niveau 2.

De volgende profielen worden aangeboden:

- Bouw, Wonen en Interieur (Basis en Kader)
- Economie en Ondernemen (Basis en Kader)
- Horeca, Bakkerij en Recreatie (Basis en Kader)
- Produceren, Installeren en Energie (Basis en Kader)
- Zorg en Welzijn (Basis en Kader)

Voor een overzicht van de profielen, keuzedelen en profielvakken klik hier.

Praktische Profiel Oriëntatie (PPO)
Om de leerlingen te ondersteunen bij het maken van een onderbouwde keuze vindt de Praktische Profiel Oriëntatie(PPO) plaats. 
Tijdens deze lessen worden de leerlingen begeleid met de keuze voor het profiel dat ze in de bovenbouw gaan volgen.

Deze lessen worden deels verzorgd door de praktijkdocenten en deels worden ze verzorgd door de mentor.
De PPO vindt plaats gedurende het hele tweede leerjaar op dinsdag het 7e en 8e uur.

Daarnaast worden de volgende activiteiten georganiseerd:
- Lessen keuzebegeleiding (Yubu)
- Individuele gesprekken met de mentor
- Speeddate met voorlichters uit het bedrijfsleven
- Dagje meelopen op het werk ouder of familielid