Klik hier

Informatie coronavirus

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Volg hieronder alle updates rond het coronavirus.
 

 

 

 

 

----

3 april (locatie Leuvensbroek):
Update week 3 t.b.v. leerlingen en ouders. 

3 april (locatie Leuvensbroek):
Wegens de huidige situatie hebben we extra maatregelen getroffen om de schoolexamens zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hierbij hebben we de voorschriften van het RIVM in acht genomen. Lees de bijgesloten brief goed door en bekijk het filmpje. 

3 april (locatie Leuvensbroek):

Bijgaand meer informatie voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - aangaande de geplande reizen in week 26.

2 april (Mondial breed):
Op verzoek van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. en het zorgteam van het Mondial College, bieden wij je informatie aan over een Luister- en advieslijn voor leerlingen en ouders/verzorgers die vragen en/of zorgen hebben over de huidige situatie als gevolg van het Corona-virus.

2 april (locatie Meeuwse Acker):
Update voor examenkandidaten.

1 april (locatie Leuvensbroek):
Update voor examenkandidaten.

27 maart (locatie Meeuwse Acker):
Algemene update van de locatie.

27 maart (locatie Leuvensbroek):
Algemene update van de locatie. 

27 maart (locatie Leuvensbroek):
Update voor examenkandidaten.

24 maart (locatie Leuvensbroek):
Update schoolexamens.

24 maart (locatie Meeuwse Acker):
Zoals je vast al hebt gehoord heeft de minister van onderwijs besloten om het centrale examen (CE en CSPE) dit jaar te laten vervallen in verband met de coronacrisis. Het schoolexamen wordt daarmee de basis voor het behalen van je diploma. 
We zijn nog in afwachting van de regels vanuit de overheid met betrekking tot het afsluitende schoolexamen in deze nieuwe en uitzonderlijke situatie. We verwachten binnen enkele dagen duidelijkheid te kunnen verschaffen wat dit voor je betekent. Hou er wel rekening mee dat alle toetsen binnen het PTA nog gemaakt gaan worden én er waarschijnlijk ook een herkansingsmogelijkheid komt. Wanneer en onder welke omstandigheden, maken we natuurlijk zo snel mogelijk bekend als ook wij door het ministerie zijn geïnformeerd.

23 maart 2020 (Mondial breed):
BELANGRIJK BERICHT voor examenkandidaten

Beste (examen)leerlingen van het Mondial College,

Vanavond heeft de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd om de gevolgen van het coronavirus zoveel als mogelijk te beperken. Naar aanleiding hiervan hebben we, net zoals de meeste scholen, opnieuw moeten kijken of de geplande schoolexamens en de voorbereiding op de praktijkexamens vmbo door kunnen gaan. Het antwoord is ‘nee’. Dat betekent voor jullie dat de geplande schoolexamens én het op school voorbereiden van de praktijkexamens vmbo, vooralsnog niet doorgaan. Daarnaast heeft het ministerie van onderwijs vandaag aangekondigd op korte termijn duidelijkheid te geven over de  voortgang van de schoolexamens en het centraal examen. We houden jullie en je ouders hiervan natuurlijk op de hoogte.

Het zal jullie duidelijk zijn dat het coronavirus op vele terreinen een grote inbreuk doet op het dagelijks leven van veel mensen. We begrijpen dat dit speciaal voor jullie als eindexamenkandidaten onzekerheid met zich meebrengt. Je mag van ons verwachten dat we er alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt, dit samen met jullie tot een goed einde te brengen.

BIJLAGE


Met vriendelijke groet,

Gert-Jan Jansen
Rector Mondial College

23 maart 2020 (locatie Leuvensbroek):
Bijgaand een update aangaande de schoolexamens. 

20 maart 2020 (locatie Leuvensbroek):
Bijgaand een terugblik op de afgelopen periode. T.b.v. leerlingen en ouders/verzorgers. 

19 maart 2020 (locatie Leuvensbroek):


In deze link staan besluiten van de overheid voor deze toetsen.

Lees ook wat daar staat, goed door.

  • Je mag alleen naar school komen als je klachtenvrij bent!
  • Je moet tijdens je verblijf op school 1,5 meter afstand tot anderen bewaren.

Heel veel succes met je voorbereidingen van de toetsen!

18 maart 2020 (locatie Meeuwse Acker):
Update inzake eindexamens (locatie Meeuwse Acker). Deze informatie is bestemd voor de ouders van en leerlingen in de 4e klassen. 

18 maart 2020 (Mondial breed):
Momenteel is er een storing bij Magister. Zodra e.e.a. opgelost is, zullen we hierover berichten. 

18 maart 2020 (locatie Leuvensbroek):
Update inzake de eindexamens (locatie Leuvensbroek). Deze informatie is bestemd voor de ouders van en leerlingen uit klassen: 4M, 5H en 6V. 

18 maart 2020 (Mondial breed):
Wijziging vaccinatie HPV en Meningokokken ACWY vanwege het coronavirus.

17 maart 2020 (Mondial breed):
Voor eindexamenkandidaten (locatie Leuvensbroek) is aanvullende informatie beschikbaar:

Voor eindexamenkandidaten (locatie Meeuwse Acker) is aanvullende informatie beschikbaar:


17 maart 2020 (Mondial breed):
Wij volgen de ontwikkelingen rond het bericht dat schoolexamens doorgang vinden. We houden je op de hoogte. 

17 maart 2020 (Mondial breed):
Hier vind je meer informatie over thuisleren/-werken. Heb je vragen over bijvoorbeeld je inloggegevens? Dan vind je op deze pagina ook een helpdesk-formulier. 

16 maart 2020 (Mondial breed):
Brief ter attentie van ouders/verzorgers & leerlingen Leuvensbroek.
Brief ter attentie van ouders/verzorgers & leerlingen Meeuwse Acker

15 maart 2020 (Mondial breed): SLUITING SCHOLEN
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Naar aanleiding van de laatste maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus, ontvangt u als bijlage een brief van het bestuur van de Alliantie VO Nijmegen e.o. De komende dagen houden wij u als schoolleiding van het Mondial College zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen en de mogelijkheden die er voor uw zoon/dochter zijn om thuis te leren.

Met vriendelijke groet,
De schoolleiding van het Mondial College

14 maart 2020 (Mondial breed):
Turkse vertaling van de brief d.d. 13 maart.
Engelse vertaling van de brief d.d. 13 maart. 

13 maart 2020 (Mondial breed):
Om risico’s te verminderen/vermijden zullen wij alle buitenlandse reizen en excursies die vóór de meivakantie gepland staan niet door laten gaan. Over reizen met een vertrekdatum ná de meivakantie nemen wij in een later stadium, of zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, een besluit. De kosten van annulering nemen wij voor onze rekening. Eventueel al betaalde facturen voor deelname aan reizen die op enig moment definitief worden afgelast, zullen aan u worden terugbetaald. 

13 maart 2020 (Mondial breed):
Vanochtend is deze brief naar alle ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen verzonden.
is vandaag verstuurd naar de ouder(s)/verzorger(s) van locatie Leuvensbroek.
Deze brief is vandaag verstuurd naar de ouder(s)/verzorger(s) van locatie Meeuwse Acker.

12 maart 2020 (Mondial breed):
Vandaag heeft de overheid in een persconferentie laten weten voor heel Nederland extra maatregelen af te kondigen om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Premier Rutte ziet nog geen reden om scholen te sluiten. We volgen de berichten over het coronavirus dan ook op de voet en vanuit het bestuur is nauw contact met de GGD. Terug