Belangrijke kernwaarden voor het zorgbeleid zijn geloven in de groei van leerlingen en kennen en gekend worden. Ons docententeam heeft de afgelopen jaren bewezen aan leerlingen een krachtige leeromgeving te bieden. Door leerlingen te kennen en te laten zien dat zij gekend zijn, bieden we een veilig en sociaal klimaat waarin onze leerlingen goed presteren.
Wij voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om binnen onze mogelijkheden een passende leeromgeving te creëren voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

De leerlingzorg heeft als doel de leerling tijdens de schoolloopbaan zodanig te begeleiden dat hij met succes de opleiding afrondt en weloverwogen een vervolgopleiding kiest. Daartoe is voor het model van de georganiseerde leerlingbegeleiding gekozen. Er is een duidelijke zorgstructuur en op tal van gebieden zijn er begeleidingsmogelijkheden. Omdat wij geloven in de kracht van de leerling, willen wij de leerling aanspreken op zijn sterke kanten en samenwerken in gedeelde verantwoordelijkheid. De ondersteuning zal daarom altijd geboden worden volgens het principe 'wat de leerling zelf kan, doet de leerling zelf.'

De school streeft naar een warme overdracht van basisschool naar onze school. Na plaatsing van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, volgt er, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte, een gesprek met de ouders, de teamleider, de zorgcoördinator of de orthopedagoog. In het gesprek wordt de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht. De mentor ziet erop toe dat het docententeam op de hoogte is van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.