Orthopedagoog
Soms vallen de leerprestaties van een leerling tegen en zijn er vragen over de oorzaken en wat er aan gedaan kan worden. De mentor kan de leerling dan aanmelden bij de orthopedagoog, Marleen Nijssen.

De orthopedagoog inventariseert de klachten, onderzoekt mogelijke oorzaken en geeft adviezen aan het docententeam, de leerling en de ouders. Daarvoor voert ze gesprekken en maakt ze gebruik van testen en vragenlijsten. Waar nodig stelt de orthopedagoog een individueel handelingsplan op dat cyclisch met de mentor wordt geëvalueerd.

Als de leerling begeleiding nodig heeft die binnen de school niet geboden kan worden of die buiten de deskundigheid van school valt, verwijst de orthopedagoog extern door.