Leerlingbegeleiding

Binnen de locatie is een leerlingbegeleider werkzaam. Op Leuvensbroek is dat Bibian Velthuis. Deze gespecialiseerde docent biedt leerlingen met persoonlijke problemen of problemen in de thuissituatie of sociale omgeving een luisterend oor en helpt hen de problemen hanteerbaar te maken. Ze voert gesprekken met de leerling, geeft adviezen aan de mentor en het docententeam en overlegt zo nodig met ouders en andere hulpverleners. Wanneer de geconstateerde problematiek buiten haar expertise valt, bespreekt zij dit in het intern zorgteam en wordt er een passende oplossing gezocht.