Algemene informatie over loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)

LOB bevat een breed scala aan activiteiten die leerlingen op weg helpen richting een passende (vervolg-) opleiding en een passend beroep. Naast het aanbieden van informatie over studie- en beroepskeuze, vormt begeleiding van de leerling een belangrijk onderdeel van LOB. Onderzoek wijst uit dat met een goede aanpak van LOB het voortijdig schoolverlaten kan worden verminderd.

LOB omvat klassikale lessen en opdrachten die leerlingen steeds meer inzicht geven in wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Op deze wijze wordt gedurende de onderbouw steeds duidelijker welk niveau en profiel het beste past en wordt dit gedurende de bovenbouw gaandeweg uitgewerkt naar een passende studierichting.

Voor meer informatie over LOB, per leerjaar, gaat u naar: leerlingen -> decanaat -> 1,2 M/H of 1,2 H/V of Mavo of Havo of VWO.

Activiteiten
Meerdere malen per jaar worden er open dagen georganiseerd door de onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs. Zie voor een overzicht: leerlingen -> decanaat -> Havo of VWO of klik hier

Door de decanen van de middelbare scholen in Nijmegen en omstreken en de Rotary Club van Nijmegen wordt er ieder jaar een beroepenavond georganiseerd.
Deze vindt jaarlijks plaats in december. Houdt onze website in de gaten voor meer informatie.

In februari is de Voorlichting Hoger Onderwijs Nijmegen e.o. (VHON) bij HAN Nijmegen. Verschillende HBO en WO instellingen presenteren hun opleidingen. Voor meer informatie zie hier.

Hulpmiddelen
Uit onderzoek blijkt dat ouders belangrijke beïnvloeders van studiekeuze zijn en dat leerlingen met name met hun ouders spreken over keuzes en mogelijkheden. 
Hierbij een aantal hulpmiddelen om LOB te bespreken met uw zoon/dochter.
- Dobbelsteen
- Boekenlegger
- Kalender
- Placemat
- Keukentafelgesprek
- Loopbaanvragen

Links
www.duo.nl (informatie over studiefinanciering)
http://info.studielink.nl/nl/decanen/hoegebruikjestudielink/Pages/Default.aspx (informatie over inschrijven bij een vervolgopleiding)