Het zorgteam

Het zorgteam vervult een belangrijke laagdrempelige schakelfunctie binnen de zorg op onze locatie. Op het moment dat de mogelijkheden van de mentor overschreden worden en hij niet meer effectief kan reageren op de problemen van de leerling, wordt de leerling door de mentor aangemeld bij de zorgcoördinator. De zorgcoördinator (mevr.Chris Heckers, foto) bespreekt de leerling in het zorgteam.

Het zorgteam bestaat uit:
  • de zorgcoördinator
  • de orthopedagoog
  • de leerlingbegeleider
  • de schoolmaatschappelijk werkster


Zij komen regelmatig bijeen om de aanmeldingen te bespreken. Het zorgteam bepaalt of de leerling gesprekken krijgt met de schoolmaatschappelijk werkster, de orthopedagoog of de leerlingbegeleider of dat er externe hulp ingeschakeld dient te worden.