Schorsing & Verwijdering
De meeste leerlingen krijgen gelukkig nooit met schorsing of verwijdering te maken. Maar soms ziet de school geen andere uitweg dan een leerling te schorsen of te verwijderen. We willen dat natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. 

We gaan er vanuit dat iedereen zich aan de gedragsregels houdt. Als dat niet het geval is staan er consequenties op het niet nakomen van de regels. In het uiterste geval kan de consequentie bestaan uit een schorsing of verwijdering van school. Een week is hierbij het maximum. Schorsing houdt in dat een leerling geen toegang krijgt tot de reguliere lessen. In ernstige gevallen kan de rector tot verwijdering van school besluiten op grond van ongewenst gedrag. Ook onvoldoende vorderingen kunnen reden zijn tot verwijdering van school. Dit kan uitsluitend aan het einde van het schooljaar, nadat de leerling en ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte zijn gesteld van het voornemen tot dit besluit.

Meerdaagse schorsing wordt altijd gemeld bij de inspectie en leerplichtzaken van betreffende gemeente.

Klik hier voor aanvullende informatie van de onderwijsinspectie.