De Ondersteuningsplanraad (OPR)
Binnen de vele samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland is de medezeggenschap per samenwerkingsverband geregeld via de zogenaamde Ondersteuningsplanraad (OPR). Ook binnen het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o is een OPR geformeerd. Op deze pagina's vindt u alle informatie van de OPR van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.