Medezeggenschap
Onze school kent verschillende geledingen m.b.t. participatie. Dit zijn de OR (Ouderraad) en de MR (Medezeggenschapsraad). Wanneer u informatie wilt over één van deze geledingen, klik dan links in het menu.