Overige kosten/ Leermiddelen

Klik hier voor de brochure Schoolkosten en Onderwijstijd.
Klik hier voor de aanvullende lijst met leermiddelen, locatie Meeuwse Acker.

Deze brochure is bedoeld voor ouders en leerlingen die in de medezeggenschapsraad zitten. In deze brochure wordt de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) kort toegelicht. Verder leggen we uit hoe het zit met de schoolkosten, wat is nu wel gratis en wat niet? Daarnaast komt het onderwerp ‘onderwijstijd’ aan de orde. Aan het einde van de brochure vindt u nog een lijst met nuttige websites.

Rekenmachine havo en atheneum
In alle drie Havo en VWO klassen wordt door de wiskunde docent verteld welke grafische rekenmachine voor klas 4H en 4A moet worden aangeschaft. In de bovenbouw klas 4, 5 Havo en 4, 5 en 6 VWO is bij de toetsen (en in de examenklas bij het Centraal Examen) de grafische rekenmachine Texas Instruments 84 plus CE-T voorgeschreven. Andere grafische rekenmachines mogen niet worden gebruikt. 

Deze rekenmachine is juist weer niet toegestaan bij andere vakken omdat hij programmeerbaar is. 
Zie de voorschriften op examenblad.nl (bijlagen 1A en 1B).

Voor een overzicht van de kosten van buitenlandse meerdaagse reizen, kunt u contact opnemen met: fa@mondialcollege.nl