Informatie over mijn schooljaar

Locatie Leuvensbroek


Klas 1 & 2
Klas 3 & 4 mavo
Klas 3, 4 & 5 havo
Klas 3, 4, 5 & 6 vwo
Informatie "Online Onderwijs"

Jaarrooster 2022-2023
Vakantierooster 2022-2023
Tijden reguliere en verkorte lesrooster
Inloggen in Zermelo
Meer informatie over de eerste keer inloggen op Zermelo Portal
MyChoice-handleiding

Alle informatie vanuit de decaan

Examenreglement @vocampus
Procedure vrijstelling moderne vreemde taal  
Dyslexieprotocol 
Procedure voor het studiehuis
Procedure opgeven herkansingen/inhaaltoetsen & luistertoetsen 
Leerlingenstatuut (rechten en plichten van de leerlingen)

Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersoon vervult een spilfunctie in het borgen en bevorderen van de sociale veiligheid op school. De vertrouwenspersonen op het Mondial College is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die ontevreden zijn over de school, zorgen dat wanneer er sprake is van ongewenst gedrag ze de juiste weg bewandelen voor een oplossing. In leerlingentaal: Voel jij je ongemakkelijk door gedrag of door woorden die tegen je gezegd worden door medeleerlingen, docenten of ander personeel op school, neem dan contact op met je interne vertrouwenspersoon.     

Namen en e-mailadressen vertrouwenspersonen Leuvensbroek:
Bibian Velthuis
Hans Polman

Externe vertrouwenspersoon:
Mocht zich een situatie voordoen waarvoor u de externe vertrouwenspersoon wilt inschakelen, neem dan contact op met het secretariaat van de GGD: tel. 088‐144 73 30. Zij zorgen ervoor dat u spoedig wordt gebeld door een vertrouwenspersoon.

Mis je bepaalde informatie?
Mail dan naar:

contact@mondialcollege.nl