Reparatie & Verzekering

Wanneer de iPad van uw kind schade heeft opgelopen of defect is, dient u deze procedure te volgen. Alleen wanneer u onderstaande stappen neemt, kunt u aanspraak maken op de verzekeringsvoorwaarden zoals u ze uitgereikt hebt gekregen en die ook nog eens hieronder op deze webpagina te vinden zijn.

1.
Indien de iPad van uw kind gerepareerd moet worden, verloren of gestolen is of schade heeft, dan dient u dit éérst te melden via dit digitale schadeformulier! Dit i.v.m. de verzekering van uw iPad. Graag volledig invullen!
2. De defecte iPad wordt, nadat het digitale formulier is ingevuld, door de leerling bij de ICT afdeling van het Mondial College ingeleverd op kamer 1.22 locatie Leuvensbroek. 
U kunt géén ander reparatieadres gebruiken omdat we met deze specifieke reparateur afspraken hebben gemaakt m.b.t de verzekering. De reparateur heeft een volmacht om te kunnen bepalen of de schade aan de iPad die u aanlevert, binnen de dekking van de polis valt. De factuur van de reparateur zal naar het Mondial College worden gestuurd. Het eigen risico van €50,- per gebeurtenis zal door de reparateur bij u in rekening worden gebracht .
3. Na reparatie bezorgt de reparateur de iPad(s) z.s.m. op kamer 1.22, locatie Leuvensbroek van het Mondial College. De afdeling ICT ziet erop toe uw kind zijn/haar gerepareerde iPad weer in ontvangst neemt.

Leen iPad
Wanneer uw kind de iPad voor langere tijd moet missen i.v.m. reparatie, kan uw kind een iPad van het Mondial College lenen. Daarvoor moet uw kind zich melden op school in kamer 1.22 en vragen naar mevrouw Jolanda Prevo

Verzekering
De volledige versie van de verzekeringsvoorwaarden kunt u hier downloaden. U heeft ook een verzekeringscertificaat van Flavius ontvangen. Mocht u nog vragen hebben neemt u dan contact op met:

Flavius Assurantien en Financien