Aanvraag leen iPad

Indien uw zoon/dochter in schooljaar 2019-2020 in klas 3 zit én u de iPad via het Mondial College aangeschaft heeft middels de zogenaamde huurkoopovereenkomst én de iPad van uw kind schade heeft opgelopen of defect is, dient u onderstaande procedure te volgen. Alleen wanneer u onderstaande stappen neemt, kunt u aanspraak maken op de verzekeringsvoorwaarden zoals u ze uitgereikt hebt gekregen. Deze zijn ook hieronder op deze webpagina te vinden.

Invullen digitaal schadeformulier

 

  • Indien de iPad van uw kind gerepareerd moet worden, verloren of gestolen is of schade heeft, dan dient u dit éérst te melden via dit digitale schadeformulier! Dit i.v.m. de verzekering van uw iPad. LET OP! Alle zichtbare schade moet zorgvuldig worden vermeld op het schadeformulier (denkt u aan glasschade, (lichte) buiging van de iPad, beschadigingen op de achterkant etc.).
    Afdeling ICT controleert bij inlevering van de iPad of de omschreven schade overeenkomt met de daadwerkelijke schade. Indien er afwijkingen zijn kunnen wij de iPad niet in behandeling nemen en zal afdeling ICT verzoeken een nieuw formulier in te vullen.  
  • Nadat het digitale formulier is ingevuld moet de defecte iPad door de leerling binnen twee weken worden ingeleverd bij de afdeling ICT, locatie Leuvensbroek (kamer 1.22).
  • Indien u gebruik wilt maken van een leen iPad dient er eerst te worden geïnformeerd bij afdeling ICT naar de beschikbaarheid. Dit kan door een mailtje te sturen aan ipad@mondialcollege.nl LET OP! Indien er géén mailtje volgt, gaan wij er vanuit dat er géén leen iPad nodig is. U kunt dan wel gewoon de iPad komen inleveren.

LET OP! Dit kan op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vóór 16.30 uur (ICT locatie Leuvensbroek). Op woensdag zullen er geen iPads in behandeling worden genomen. 
LET OP! De schademelding komt na twee weken te vervallen. De iPad wordt na die datum dus niet meer in behandeling genomen, tenzij er contact is geweest met afdeling ICT en er gerichte afspraken zijn gemaakt. 
 

Bevestiging via de mail

Nadat het digitale schadeformulier is ingevuld ontvangt u, op het door u opgegeven mailadres, een bevestigingsmail. Leest u deze ook goed door.

Uitreiken leen iPad

Wanneer uw kind de iPad voor langere tijd moet missen i.v.m. reparatie, kan uw kind een iPad van het Mondial College lenen. Indien uw kind de iPad komt inleveren bij afdeling ICT, Leuvensbroek, nadat uw kind heeft geïnformeerd of er een leen iPad beschikbaar is, dan zal deze aan uw kind worden uitgereikt.  

 
Schade aan leen iPad

De leen iPad wordt in goede staat uitgereikt. Indien er gebreken aan de iPad zijn, staat dat vermeld op de achterkant van de iPad. De iPad wordt altijd zonder glasschade en/of (extreme) buiging uitgereikt. U kunt binnen 24 uur kenbaar maken indien de iPad gebreken vertoont, die niet staan vermeld op de achterkant. Dit kan door een mailtje te sturen aan ipad@mondialcollege.nl. Komt de melding ná 24 uur binnen, dan wordt deze melding niet in behandeling genomen en gaan we ervan uit dat óf de iPad schadevrij is uitgereikt, óf er géén andere schade aan de leen iPad was dan die was vermeld op de achterkant van de leen iPad. U kunt zich in een dergelijk geval dus ook níet beroepen op een vermeende schade aan de leen iPad.
Wanneer er schade ontstaat aan de leen iPad door toedoen van uw kind heeft u een eigen risico van €50 per gebeurtenis. Als er door onze verzekering niet wordt uitgekeerd voor een ontstane schade aan de leen iPad door toedoen van uw kind, dan bent u aansprakelijk voor de hoogte van het bedrag dat nodig is om een vervangende iPad aan te schaffen.

Het maken van een back-up
Zorg, voordat de (leen)iPad wordt ingeleverd, dat er een back-up is gemaakt van de (leen)iPad. Omdat het maken van een back up nogal wat tijd in beslag kan nemen vragen wij dit thuis te doen. We kunnen anders géén back up terugzetten. In de bevestigingsmail (na het invullen van het digitale schadeformulier) staat uitgelegd hoe deze back-up kan worden gemaakt.

 
Reparatie iPad

U kunt verder géén ander reparatieadres gebruiken omdat we met deze specifieke reparateur afspraken hebben gemaakt m.b.t de verzekering. De reparateur heeft een volmacht om te kunnen bepalen of de schade aan de iPad die u aanlevert, binnen de dekking van de polis valt. De factuur van de reparateur zal naar het Mondial College worden gestuurd. Het eigen risico van €50,- per gebeurtenis zal door de reparateur bij u in rekening worden gebracht.

  • Na reparatie bezorgt de reparateur de iPad z.s.m. op kamer 1.22, locatie Leuvensbroek van het Mondial College. De afdeling ICT ziet erop toe dat uw kind zijn/haar gerepareerde iPad weer in ontvangst kan nemen.
  • Nadat uw kind is geïnformeerd dat de iPad weer kan worden opgehaald, dient er binnen 48 uur te worden gereageerd wanneer de iPad wordt opgehaald. Indien reactie uitblijft, zal de leen iPad worden geblokkeerd.

NB. Wanneer de iPad geblokkeerd is en de iPad het Wi-Fi signaal verliest dan is er helaas geen mogelijkheid meer om die specifieke back-up te herstellen. Dit kan alleen nog wanneer uw kind nog een iCloud reservekopie heeft.

De reden van het blokkeren van de iPad doen wij omdat andere leerlingen anders moeten wachten. 

Verzekering
De volledige versie van de verzekeringsvoorwaarden kunt u hier downloaden. U heeft ook een verzekeringscertificaat van Flavius ontvangen. Mocht u nog vragen hebben neemt u dan contact op met: Flavius Assurantien en Financien

Veel gestelde vragen
Voor veel gestelde vragen klik u hier