Aanvraag leen iPad

Indien uw zoon/dochter in schooljaar 2019-2020 in klas 4, 5 of 6 zit én de iPad van uw kind heeft schade opgelopen of is defect, dan is onderstaande informatie op u van toepassing.

U bent zélf verantwoordelijk voor de reparatie van de iPad en de kosten daarvan. Uw kind kan, tegen contante betaling van €20,- en voor een periode van maximaal 10 werkdagen, gebruik maken van een leen iPad van school wanneer de eigen iPad in reparatie is. U dient hiervoor het digitale aanvraagformulier in te vullen. Nadat u deze heeft ingevuld ontvangt u een mail of er een leen iPad beschikbaar is en wanneer uw kind deze kan ophalen.

Mochten er omstandigheden zijn die veroorzaken dat uw kind de leen iPad langer dan de genoemde 10 werkdagen nodig heeft, dan kunt u dit per e-mail kenbaar maken bij Jolanda Prevo. 
We willen u met deze service van leen iPads van dienst zijn en ervoor zorgen dat er continuïteit is in het leerproces van uw kind. U kunt daar echter zelf zorg voor dragen door erop toe te zien dat de iPad van uw kind altijd in goede staat verkeert.
NB. Wanneer de leen iPad, zonder tegenbericht, niet op tijd wordt ingeleverd, zal deze worden geblokkeerd.

Aanvragen van een leen iPad
U dient dit schadeformulier in te vullen. Nadat u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u direct een bevestiging hiervan. Hierin zal de nodige informatie aan u worden verstrekt. Leest u deze mail dan ook goed door
Indien u gebruik wilt maken van een leen iPad dient er eerst te worden geïnformeerd bij afdeling ICT naar de beschikbaarheid. Dit kan door een mailtje te sturen aan ipad@mondialcollege.nl 
Er volgt dan een mail vanuit ICT of dat er wel of geen leen iPad beschikbaar is.

Doorgaans kunnen de leen iPads worden opgehaald (na mail vanuit ICT) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vóór 16.30 uur (ICT locatie Leuvensbroek, kamer 1.22). 

LET OP! 
Indien er géén mailtje volgt, gaan wij er vanuit dat er géén leen iPad nodig is. U kunt dan wel gewoon de iPad komen inleveren.

De borg
Voor het uitlenen van een leen iPad van uw zoon/dochter vragen wij, zoals u al eerder heeft kunnen lezen, een borg van €20,-. U ontvangt per mail, nadat de leen iPad is opgehaald, een bevestiging dat de borg is betaald. U ontvangt tevens een mailtje als de borg weer is geretourneerd aan uw zoon/dochter, nadat de leen iPad is ingeleverd.
NB. De borg dient gepast te worden betaald.

Schade aan leen iPad
De leen iPad wordt in goede staat uitgereikt. Indien er gebreken aan de iPad zijn, staat dat vermeld op de achterkant van de iPad. De iPad wordt altijd zonder glasschade uitgereikt. U kunt binnen 24 uur kenbaar maken indien de iPad gebreken vertoont, die niet staan vermeld op de achterkant. Dit kan door een mailtje te sturen aan ipad@mondialcollege.nl. Komt de melding ná 24 uur binnen, dan wordt deze melding niet in behandeling genomen en gaan we ervan uit dat óf de iPad schadevrij is uitgereikt, óf er géén andere schade aan de leen iPad was dan die was vermeld op de achterkant van de leen iPad. U kunt zich in een dergelijk geval dus ook níet beroepen op een vermeende schade aan de leen iPad.
Wanneer er schade ontstaat aan de leen iPad door toedoen van uw kind heeft u een eigen risico van €50 per gebeurtenis. Als er door onze verzekering niet wordt uitgekeerd voor een ontstane schade aan de leen iPad door toedoen van uw kind, dan bent u aansprakelijk voor de hoogte van het bedrag dat nodig is om een vervangende iPad aan te schaffen.

Veel gestelde vragen
Voor veel gestelde vragen klik u hier