Technasium


Het Technasium op het Mondial College bestaat 10 jaar. Om dit te vieren hebben we een mooi magazine uitgebracht met verhalen over het vak, voorbeelden van projecten, opdrachtgevers, leerlingen en oud-leerlingen aan het woord. 


 


Waarom Technasium?

In schooljaar 2009-2010 zijn we op het Mondial College gestart met het aanbieden van de technasiumopleiding voor havo- en vwoleerlingen. De technasiumopleiding is een versterking van het bèta-onderwijs vanuit een concept dat:

·         denken koppelt aan doen in een contextrijke leeromgeving;
·         jongens én meisjes boeit voor de bètavakken en de wereld van techniek;
·         een echte uitdaging biedt voor de havo en vwo-leerling;
·         gericht is op samenwerking met het bedrijfsleven en hoger onderwijs;
·         vraaggericht onderwijs biedt i.p.v. aanbodgericht.

Onderzoek en Ontwerp  (O&O)

Het vak O&O vormt het hart van de opleiding. Het bijzondere van het vak is dat het is opgebouwd uit projectopdrachten. Een O&O-project begint altijd met een opdrachtgever die een probleem heeft. Soms ga je naar die opdrachtgever toe of deze komt op school. Een opdracht kan gaan om het maken van een ontwerp of het doen van onderzoek. In een team van 3 of 4 leerlingen ga je aan de slag om een oplossing te vinden. Je werkt 6 uur per week in onze moderne technasiumwerkplaats onder begeleiding van een docent. Aan het eind van een project presenteer je jouw oplossing aan de opdrachtgever en volgt een beoordeling.