Programma

Klas 1 en 2 (brugperiode):

Je zit als leerling in een aparte technasiumklas. Zo’n klas heeft 6 uur in de week O&O. Elk jaar doen we 4 projecten. Als je in de technasiumklas zit heb je het vak Science niet en je volgt 2 lesuren extra in de week. Aan het eind van klas 2 krijgt je een advies en kan je kiezen voor een vervolg in klas 3 technasium.

Klas 3:
In klas 3 voer je weer 4 projecten uit gedurende 6 uur per week. De technasiumklas heeft per week 4 uur extra les. Aan het eind van klas 3 moet je kiezen voor een profiel. Het vak O&O is een profielkeuzevak in de profielen N&G en N&T.

Klas 4,5 Havo en 4,5,6 VWO:
Je gaat eindexamen doen in het vak O&O. In de bovenbouw heb je 4 uur in de week O&O. Daarnaast kunnen je in eigen tijd in de werkplaats of thuis verder werken. In klas 4 start je met keuzeprojecten. Je mag dan zelf de onderwerpen van je project bedenken en je gaat zelf daarbij een opdrachtgever zoeken. In het examenjaar voer je de meesterproef uit en krijg je een expertbegeleider uit het hoger onderwijs.

Klik hier voor het volledige examenprogramma.