Informatie voor bedrijven
Inspirerende bedrijven gezocht!
Uw opdrachten vormen de basis van het technasium. Daarom is er voortdurend behoefte aan bedrijven waarvoor leerlingen een inspirerend onderzoeks- of  ontwerpvraagstuk uit kunnen voeren. Bedrijven als opdrachtgever in de breedste zin des woords;  zo kan een aannemer over een geschikte opdracht beschikken, maar ook een ziekenhuis, een dierentuin, een gemeente, een woningcorporatie, een productiebedrijf, een adviesbureau, een  architectenbureau, etc.
We zijn vooral op zoek naar projecten voor groepjes leerlingen uit klas 4, 5 en 6 van havo en VWO die bezig zijn met hun keuzeproject of meesterproef. Hebt u een opdracht uit de dagelijkse praktijk van uw bedrijf en kunt u een HBO- of WO-gekwalificeerde medewerker voor een korte duur beschikbaar stellen voor de uitleg over en de introductie van de opdracht, dan nodigt het Mondial College u van harte uit om mee te doen! 

Welke investering vraagt het Technasium aan u? 

De investering drukt zich vooral uit in de betrokkenheid van uw bedrijf met het onderwijs, uw betrokkenheid met de leerling van nu als uw toekomstig getalenteerde medewerker. 
Uw bedrijf zoekt de juiste persoon (HBO/WO-beroep) en wijst een contactpersoon aan; denkt mee bij het maken van een onderzoeks- of ontwerp project; stelt zich open voor een groep van 2-4 leerlingen die het project gaan uitvoeren;
beoordeelt mede het eindproduct van de leerlingen.
De docent zal tijdens de uitvoering van de opdracht als plaatsvervangend opdrachtgever fungeren. Zodoende blijven de inspanningen van uw bedrijf beperkt tot 5 à 10 uren per opdracht. 

Klik hier voor de volledige folder voor bedrijven