Klas 3, 4 en 5 Havo

De afdelingsleider is Peter Pieper (kamer 104, eerste verdieping). Hij wordt bijgestaan door Alex van Megen (kamer 134, eerste verdieping), de coördinator voor leerlingzaken havo.

Zij geven samen met 15 mentoren en een groot aantal docenten vorm aan het havo. Op de deur hangt hun rooster, zodat je weet, wanneer zij niet beschikbaar zijn.

Waarvoor moet je bij wie zijn?

Je eerste aanspreekpunt is je mentor. Voor absenties, kortdurend verlof, verwijderingen, en voor alle zaken waar je met je mentor niet uitkomt, moet je je melden bij de coördinator voor leerlingzaken. Als Alex van Megen niet beschikbaar is, meld je dan bij Peter Pieper. Bij hem moet je zijn voor (officiële) zaken als je pakket, je examen etc.

Op het Mondial College maak je in klas 3 een keuze voor je profiel onder begeleiding van de decaan Barbara van Kempen (kamer 113, eerste verdieping) en je mentor.
In 4 en 5 havo volg je vervolgens je vakken in de profielen cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid en natuur en techniek.
In de beide laatste profielen kun je een keus maken voor het technasium, dus voor het vak O&O, Onderzoek en ontwerpen, in het profiel economie en maatschappij kun je kiezen voor het IBC, het International Business College. Ruud Arts is de manager voor het IBC.

In de leerjaarspecifieke informatie lees je verder alles wat je moet weten voor de havo-opleiding.

Het jaarrooster staat ook als apart item op deze site.

Downloads
Bevorderingscriteria

3 Havo
Leerjaarspecifieke informatie
PTO

4 Havo
PTA
Leerjaarspecifieke informatie

5 Havo
PTA
Leerjaarspecifieke informatie
Regeling Profielwerkstuk 

Contact:
Teamleider HAVO 3, 4 en 5 
De heer drs. P.G.A. Pieper
peter.pieper@mondialcollege.nl


Afdelingscoördinator HAVO 3, 4 en 5
De heer A. van Megen
alex.vanmegen@mondialcollege.nl

Manager IBC
De heer G.F.Th. Arts
ruud.arts@mondialcollege.nl