CTi / dyslexietoets

Het Centrale Toets Inhaalmoment (CTi) voor alle leerlingen.
Als jij met je docent een afspraak gemaakt hebt voor het inhalen van een toets en je een toestemmingsformulier (alleen voor bovenbouw!) van jouw afdelingsleider hebt gekregen, legt de docent die toets klaar bij Samp. Jij krijgt een e-mail waarin staat wanneer je de toets moet inhalen en wat je wel/niet erbij mag gebruiken.

De toetsen worden elke
vrijdagmiddag het 8e / 9e of / 8e+9e uur voor de bovenbouw ingehaald in het studiehuis; de toetsen voor de onderbouw worden dinsdag het 1e uur of donderdag het 1e uur afgenomen in het studiehuis.
Bij een verkort lesrooster beginnen de toetsen na het laatste lesuur. Als je hiervoor les moet missen overleg dan even met de vakdocent van die les. 

Je maakt het werk bij een surveillant, die ervoor zorgt dat je docent het door jou gemaakte werk terugontvangt. 
Je mag tijdens die toets geen papier meenemen. Proefwerk- en kladpapier en eventueel ook een woordenboek, atlas of Binas krijg je van de surveillant. Je rekenmachine moet je natuurlijk wel zelf meenemen, als je die mag gebruiken.

Als je niet op de gemaakte afspraak verschijnt, kan dat als een onregelmatigheid uitgelegd worden met alle gevolgen van dien, dus vergeet je afspraak niet.
Succes bij het inhalen!

Dyslexie en extra tijd
Wanneer een docent een toets geeft bepaalt hij van te voren of hij de leerlingen zelf 10 minuten langer kan laten doorwerken. Wanneer dit niet het geval is zorgt de docent dat de te maken toetsen een dag van te voren bij de servicedesk afgegeven worden.
Het opgeven van een toets voor een dyslectische leerling gaat via het digitaal formulier door de docent. Zowel de docent als de leerling krijgen hierna een mail waarin staat aangegeven de naam van de leerling en de toets, en waar en wanneer de toets gemaakt moet worden.